Publisert: 22.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Foods of Norway


Foods of Norway

«Foods of Norway» er et nytt stort forskningsprosjekt som tar sikte på å øke andelen norske råvarer i kraftfôr. Prosjektet er i startfasen, men har allerede fått internasjonal oppmerksomhet. Både trær, alger og ulike biprodukter skal vurderes og er tenkt utviklet til å bli råvarer i kraftfôr eller husdyr og fiskefôr. Det er særlig fokus på proteinråvarer. Prosjektet vil gå over åtte år og har en samlet budsjettramme på 192 millioner. Halve finansieringen er fra Norges Forskningsråd. Resten er et gedigent spleiselag der Norsvin, Geno, Felleskjøpet, Nortura, Tine, Viken Skog, Borregård, Biomar, Biomega, Aqvagen, AMNutrition, Seaweed Energy og Norsk Matraps er med. I tillegg vil ni forskningsmiljøer være involvert. Prosjektet skal ledes fra Institutt for husdyrfag og akvakultur på NMBU Ås.