Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Følg fôrforbruket i Svin

De første SPF-grisene på Grøtem øvre blir trolig slaktet tidlig i november og fram mot jul. Svin vil følge tilvekst og fôrforbruk fra avvenning til slakt i besetningen.


Følg fôrforbruket i Svin

De første SPF-grisene på Grøtem øvre blir trolig slaktet tidlig i november og fram mot jul. Svin vil følge tilvekst og fôrforbruk fra avvenning til slakt i besetningen.

 

Det finnes lite tall og registreringer over fôrforbruket i besetninger som dette. Erfaringer fra andre SPF-besetninger burde likevel gi forventninger om et fôrbruk som ligger godt under gjennomsnittet på vel 2,7 Feg i slaktegriskontrollen, kanskje ned mot 2,3.

Men dette vil tida vise. Det er mye som skal prøves ut for første gang i et helt nytt grisehus, ikke minst når det gjelder fôringsanlegg, fôrspill og lignende.

SPF-purkene til Sesseng ble kjøpt drektige. De kom til gards i uke 20, og In-Griskonsulent Dyre Johan Haug i Norsvin hjalp til med registrering og innleggingen av purker i dataprogrammet sammen med Sessengs slakterirådgiver Klaus Arild Sandøy på Eidsmo Slakteri AS den 24. mai.

Grisinga starter nå i juli. Nesten alle purkene er ungpurker, cirka 65, og de skal altså grise for første gang. Ved avvenning etter cirka 35 dager må vekta på smågrisene registreres. Målet er å måle fôrforbruket fra 10–11 kilos vekt og fram til slakting.