Publisert: 07.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Fokus USA

– Norsvin må tenke nye tanker på grensen til det uforsvarlige. Det er slike tanker som løfter oss. Samtidig må hovedfokus være Norden og USA, sa Olav Eik- Nes på årets avlsbesetningsmøte i Norsvin.


- Fokus USA

– Norsvin må tenke nye tanker på grensen til det uforsvarlige. Det er slike tanker som løfter oss. Samtidig må hovedfokus være Norden og USA, sa Olav Eik- Nes på årets avlsbesetningsmøte i Norsvin.

Han holdt nylig sitt første foredrag som direktør på Norsvins avlsbesetningsmøte i november. Eik-Nes ønsket nye tanker velkommen i avlsarbeidet, og det er tanker på grensen til det uforsvarlige som skaper innovasjon. – Norsvin Delta var en slik tanke. Nå bør vi ta neste steg. Hva med for eks å la videokameraer bedømme eksteriør eller å lage en gris som er motstandsdyktig mot sykdommer de sliter med i USA, foreslo Eik Nes. Det første kan faktisk bli en realitet. Norsvins guru på programmering og computertomografarbeid, Jørgen Kongsro, skal i gang med å videofilme grisens bevegelser for å kunne bruke dette i avlsarbeidet. – Også grisens vekt kan vi trolig snart anslå med et videokamera. Det blir trolig en ekstraeffekt av det vi nå skal gjøre, mente Kongsro og beroliget forsamlingen med at dette foreløpig ikke skulle bli brukt på ansatte i Norsvin.

 

Skift i lønnsomhet

Direktør Eik-Nes var ellers spesielt opptatt av økonomi.

– Vi må få til et skift i lønnsomhet i det internasjonale markedet. Grisen vår gjør det bra og omsetningen øker. Den internasjonale virksomheten i Norsvin er snart vår største målt i omsetning. Internasjonal satsing bidrar til lavere pris på sæddoser i Norge. Men inntjeningen herfra til vårt avlsarbeid er likevel ikke god nok per i dag, sa Eik-Nes. Og det er ingen løsning å øke sædprisen til norske svineprodusenter for å finansiere avlsarbeidet. Dagens svineprodusent får stadig økte kostnader og inntektene følger ikke med kostnadsutviklingen.

Fokus USA og AS

Eik Nes mente også vi måtte ha klarere fokus framover. – Vi skal være tilstede i andre markeder også, men fokus må være å lykkes i Norden pluss i USA. USA er spesielt viktig for oss og vi trenger å lykkes der for fortsatt å kunne være et avlsselskap, sa Eik Nes nettopp hjemkommet fra reise på andre siden av Atlanteren. Men satsing i USA krever også mer kapital. I dag bruker Norsvins konkurrenter som argument at den norske myggen ikke er stor nok til å serve gigantiske amerikanske svinefarmer, der den største er mer enn 12 ganger norsk svineproduksjon. Da er det ikke nok med gode testresultater. Eik Nes ønsker derfor å skaffe mer kapital, og frir i første omgang til ansatte og svineprodusenter. – Vi kan skaffe kapital på flere måter, men vi bør starte med selv å gå foran og vise at vi har tro på dette, mener Eik Nes. GENO har nylig hentet inn kapital på denne måten for en lignende satsing. Eik Nes vil gjerne vise at Norsvin kan klare det samme. Han ser for seg at vi lager et investeringsselskap Norsvin Invest AS som innhenter kapital ved salg av aksjer til svineprodusenter, ansatte og dagens eiere av Norsvin International. Formålet med selskapet er å låne ut risikokapital til internasjonal satsing. Videre må en på sikt se på muligheten for en annen organisering enn i dag der en slår sammen alle verdier i Norsvin med Norsvin Internasjonal og etablerer Norsvin AS. Med det vil en gi muligheter for å rendyrke og spisse det forretningsmessige som internasjonalt avlsselskap, samtidig som vi kan tilføre mer utviklingskapital om nødvendig. Norsvin SA vil eie aksjemajoriteten i Norsvin AS, og vil samtidig fortsette som svineprodusentenes talerør i sosiale, politiske og økonomiske saker som i dag.

Norsvin får ting til å skje

– Jeg er stolt over å være en del av Norsvin. Det er dere som får noe til å skje i avlsarbeidet, det vil si får til endringer som kundene ønsker, sa Darwin Tilstra i Norsvin USA. Han var spesielt fornøyd med nye råner som Nype, Poker, Høvik samt durocrånen Gisse. – Disse er populære i USA. Nype ble nylig kåret til beste landsvinråne noensinne, opplyste Tilstra. Ellers merker han at kundene også spør etter vår yorkshire. Og Norsvins konkurrenter liker ikke at vi stadig er best i tester. I en test var faktisk en slaktegris med Norsvingener over 40 kroner mer lønnsom for kunden enn hvis genene stammet fra markedsleder PIC. – Men de store svarer med å binde opp kundene i stadig lenger kontrakter, avsluttet Tilstra. Bilde 35: Forsker, programmerer og ekspert på computertomografi, Jørgen Kongsro, er en viktig brikke i Norsvins framtidige avlsarbeid. Bilde : – Det er dere som får noe til å skje, sa Darwin Tilstra med hentydning til avlsbesetningene. Her sammen med to av dem, May Helen Bergsholm (t.v) og Beate Didriksen, begge fra Vestfold.