Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fokus på spedgrisdødelighet og rotemateriale

Dyrevelferden på svin i Norge er god, men kan bli enda bedre. Sverige har omtrent samme regelverk som Norge, men god dyrevelferd gir trolig konkurranseulemper. Svensk kjøtt taper mot import. 


Fokus på spedgrisdødelighet og rotemateriale

Dyrevelferden på svin i Norge er god, men kan bli enda bedre. Sverige har omtrent samme regelverk som Norge, men god dyrevelferd gir trolig konkurranseulemper. Svensk kjøtt taper mot import. 

Animalia presenterte nylig den årlige rapporten om «Kjøttets Tilstand». I et eget innlegg ved spesialveterinær Bente Fredriksen ble det satt fokus på om dagens dyrevelferd var god nok. Svaret var ja, iallfall hvis vi sammenligner oss med EU generelt. Fredriksen gjorde også en sammenligning mot nabolandet Sverige som har strengest regler i EU. Med unntak av regler for kastrering og spalteareal har Norge og Sverige nesten identisk regelverk på arealkrav, fiksering og dyrevelferd.

– Men svenskene er presset. Nasjonale regler på dyrevelferd anses som en konkurranseulempe. Siden 1995 er også svineproduksjon i landet redusert med ca. 40 prosent. Det er et paradoks hvis god dyrevelferd betyr mer import av kjøtt, sa Fredriksen. Samtidig skjer en stadig utvikling både i Norge og EU. Det som blir ansett som gode forhold i dag, kan bli kritisert i morgen. Fredriksen refererte til § 3 i dyrevelferdsloven:  «Håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrenes egenart. Dette innebærer utstrakt hensyn til dyrs naturlige behov og aktivt forebygge sjukdom, skader og smerte.»    

Studiehefte om spedgrisdødelighet

I tillegg til at norske dyrevelfredskrav generelt er gode, har det også skjedd en positiv utvikling i fôrindustrien.  Bedre fôr betyr at mangelsykdommer er svært sjelden. På veterinærsiden har nye vaksiner gitt oss mer kontroll på sykdommer som for eksempel smågrisdiarè.  Men Fredriksen er ikke fornøyd med alt. Hun vil ha ned spedgrisdødeligheten. Dette har dels med avl å gjøre, men også tiltak i den enkelte besetning.

– Siste året har Animalia hatt spesielt fokus på spedgris og spedgrisdødelighet.  Satsingen spisses kommende vinter med studietilbud til svineprodusenter. Vinterens studiehefte heter nettopp «Redd en spedgris» .

 

Rotemateriale og strø

Et annet viktig forbedringsområde er å få til økt bruk av grovfôr, strø og rotemateriale. Mange er flinke her, men vi vet også at enkelte ikke følger kravene som vi har i dyrevelferdsloven til dette, sier Fredriksen. Hun mener samtidig at innredningsfirma som selger gjødselløsninger har et særlig ansvar.

– Det kan ikke være slik at de selger løsninger som ikke tåler strø- og rotematerialer, sier Fredriksen. Nå blir trolig dokumentasjon av helse og dyrevelferd på den enkelte gård neste fokusområde for Animalia. Bruk av rotemateriale vil være en del av dette.