Publisert: 14.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flis – 15-doblet pris på 30 år

Svin har sammenlignet pris på kutterflis. Flisa kan kjøpes både løst i henger, i rundball eller småballer. Hva lønner seg? Og hva koster egentlig flisa?


Flis – 15-doblet pris på 30 år

Svin har sammenlignet pris på kutterflis. Flisa kan kjøpes både løst i henger, i rundball eller småballer. Hva lønner seg? Og hva koster egentlig flisa?

Flis eller strø til gris har de siste årene blitt en stadig større kostnadspost for svinebonden. Mest vanlig til strø i bingen er trolig kutterflis i småball eller bulk. Flere husdyrprodusenter kjøper nå strø for sekssifra beløp.

Svinebonde Trygve Ånestad på Re i Vestfold har opplevd at prisen per m3 flis har økt fra 12 kr på 80-tallet til 140 kroner i dag. Det siste prishoppet på 40 prosent kom i fjor. I tillegg plusses nå på 25 prosent ved topp på lasset. Dermed er flisprisen 15-doblet på 30 år.

Tidlig på 80-tallet lesset Ånestad flisa selv på det lokale sagbruket. Omregnet til kilopris betalte de ikke stort mer enn 10 øre. I dag blir kiloprisen ca 1,60.

Tråkking gir mer

Da blir flisa lesset med 11 m3 dumpere. På tre skuffer er hengeren full. – En rekker ikke tråkke skikkelig mellom. Det gir mye mer flis i hengeren hvis en lesser med mindre skuffe og tråkker godt mellom, sier Ånestad.

Han har en 22 m3 spesialbygd flishenger bygd på lastebilramme. En lavere henger (eks container de setter på bakken) vil gi mer flis i hengeren. Ånestad kontrollveier ofte lassene. Han tror vekta pr m3 flis varierer fra 70 til over 140 kg per m3 avhengig av lessing og tråkking. Flispris burde derfor vært i kilo tørr vare, mener Ånestad. Samtidig varierer kvaliteten på flis. Er det bare høvelflis eller også sagflis fra splitting av materialer? Det er også forskjell på gran og furu. Ånestad har prøvd flis i både rundball og småball, men liker best flis hentet løst med henger. Enn så lenge tror han også dette er rimeligst, men er usikker på akkurat dette. I følge Svins kalkyler (se tabell) kan trolig Ånestad kjøpe like rimelig flis i rundball eller småball.

Flis for 100 000 kr

Ånestad henter et par flislass i måneden, og bruker ca. 60 tonn kutterflis på et år. Hentet på Bergene Holm Haslestad koster det han cirka 98 000 kr. Tar vi med betaling for egenfrakt blir prisen godt over 100 000 kroner. Ånestad har en avlsbesetning med ca. 100 purker eller 230 kull i året. Det selges både smågris, slaktegris og livdyr. Flisa kjøpes av Terje Hannevold som har hånd om flishåndtering på Bergene Holm Haslestad. – Vi plusser normalt ikke på mer enn en m3 eller to for topp på lasset. Men det er enkelte som skal tråkke godt. Det gir mer flis på hengeren og da plusser jeg på mer, forteller Hannevold. En fliskostnad på 100 000 kr er likevel ikke lenger uvanlig andre steder i landet. Men adressen betyr svært mye for kostnaden. Hadde Ånestads gård på Re i Vestfold vært på Nes i Hedmark ville han spart ca 63 000 kr per år på flis. Omregnet til smågrispris blir dette en merpris på 26 kr grisen.

 

Almenningsrabatt

Lavest flispris i vår sammenlikning har Knut Stai, på Helgøya i Nes. Han er med i Nes Almenning og får kjøpt flis med 40 prosent almenningsrabatt. Stai kjøper kutterflis tilkjørt i container og betaler 88 øre per kilo levert gården. Det er ca ei krone lavere pr kilo enn Ånestad. Svin har også hentet inn flispriser fra Østfold og Trøndelag. I Levanger kommer flisa fra Kjelstad på Selbu ni mil unna. Før frakt blir flisprisen 58 øre kiloen rimeligere enn i Vestfold. – Men flis har økt mye i pris og har etter hvert blitt en kostnadspost av betydning, sier Einar Myhr i Levanger. Også han foretrekker kutterflis kjøpt løst og mener den har best struktur. Men Myhr ber leverandøren blande kutterflisa med ei skuffe (ca 10 prosent) sagflis fordelt i lasset. Det koster det samme, men da får han flis som ligger bedre i bingen.

 

Flis i rundball

På svenskeide Romerike Trelast ikke langt fra Gardermoen flyplass pakker de både kutterflis og sagflis i rundballer. Kjøper du et billlass koster det 382 kr for en rundballe kutterflis. Vekt på en rundballe oppgis til 260 kg. Svins utsendte kjøpte og veide en slik rundball. Resultatet ble 257 kg eller nær det vi fikk oppgitt. Dette gir en pris på ca. 1,47 kr før frakt. Frakt til Østfold eller nord i Vestfold for et billass med 48 baller blir ca 30 øre kiloen. Til Vestlandet koster frakten ca ei krone for kiloen. Kilopris med frakt blir da kr 1,77 kr kg i Østfold og 70 øre dyrere til Vestlandet. – De aller fleste av våre kunder er her på Østlandet. Halvparten av salget er bulksalg, men flis i rundballer har blitt nesten like stort, forteller Erik Sundquist, salgsansvarlig flis på Romerike. Det er sagflisa (heste- og storfekunder) som er mest populær, men også kutterflis eller blanda flis selger brukbart. Her er svinebønder blant kundene. – Vi har en del kunder på Vestlandet, og da særlig i området fra Bergen og nordover til Kristiansund, forteller Sundquist.

 

Spesialpall i FK

Likevel er det trolig flis i småball som selger mest ved siden av bulksalg. I vest og nord er flis kjøpt i småball klart mest vanlig. Men også i landet for øvrig finnes de som kjøper i småball. – Det er mye enklere å håndtere småballer, sier Skure Walstad, salgskonsulent i Felleskjøpet Agri i Helgeland. De forhandler småballer fra Träteam i Sverige. Flisballene veier ca 25 kg og hentes på spesialpaller. Dermed kan du få 854 pakker eller hele 21,6 tonn på lasset. Walstad selger også 38 kilos baller fra Steinkjer, men slike baller blir mer uhåndterlige og ikke rimeligere per kilo. Pris på småballene varierer med årstid, kronekurs, leveringsted og hvilken tranportør de bruker. Men startprisen på Helgeland er ca 64 kr per ball hvis du kjøper et helt lass. De rimeligste småballene får kanskje svinebonde Jørgen Trondstad i Eidsberg og Østfold. Han har satellittbesetning i purkering og foretrekker flisballer i stedet for å kjøpe flisa løst i henger. Det gir enklere flishåndtering. Trondstad kjøper fra Mysen Kornsilo og Mølle. De selger svenske Staben flisballer. Kjøper du et helt lass kan prisen bli ned mot 50 kroner per ball, eller enda noen kroner rimeligere hvis en kjøper i mai/juni. Da er flisprisen lavest, og Mysen Kornsilo gir ekstra rabatt for hele lass. På Vestlandet er svinebonde Lidvin Hage i Nordfjord er en av flisimportørene. – Her sender vi fisk fra Måløy til Kungshamn sør for Strømstad og tar flislass i retur, forteller Hage. Han selger dette enten som hele/halve billass rett til kunde, eller hentet på pall på gården ved Utvik. Prisen for kunden blir den samme, eller 73 kr per flisball. I pris per kilo blir dette kr 2,92 eller høyest i vår sammenligning. Men du får kjøpt flisballer klart dyrere enn dette. Kjøpt enkeltvis kan prisen fort bli hundrelappen eller ca. fire kroner kiloen.

 

Flisprisen stiger

På Jæren får du derimot kjøpt småballer relativt rimelig. Firma Sagspon AS i Lyngdal kjøper flis fra fire sagbruk og selger videre både i bulk og pakket i småball. Levert Jæren tar de 53 kr for en ball hvis du kjøper et helt eller halvt trailer lass. Da garanteres en vekt på minst 23 kg per ball (vi har regnet på 24 kg). Eller du kan velge å kjøpe flisa i bulk. Flisa lesses i høye 35 m3 containere. Omregnet til kilo blir flisprisen ca. 2 kroner levert Jæren. Men prisen er på vei opp. – Vi pleier å ha rikelig med flis om sommeren, men i år er det er helt tomt. Flisprisen vil stige igjen nå i høst, sier Børge Mæland i Sagspon. Kanskje vi igjen får et prishopp på flis?

 

Rå flis et alternativ

En del svineprodusenter bruker sagflis som alternativ til kutterflis. Lars Talberg i Skjeberg, Østfold kjøper slik flis tilkjørt fra Sverige og betaler 155 kr/m3 levert gården.. Det vil si i vinterhalvåret brukes kutterflis han henter selv. – Sagflis støver ikke, ligger bedre i bingen og er en fordel når en kjører møkk, sier Talberg. En m3 med sagflis holder også lenger enn en m3 med kutterflis, mener Talberg. I vinterhalvåret fryser sagflisa og det må brukes kutterflis. Men da blander Talberg inn sagflis fra egen vedproduksjon i kutterflisa. Dermed ligger også denne flisa bedre i bingen og den blir drøyere. Sødra på Romerike selger som nevnt sagflis i rundball. De har dessuten et produkt som heter blandaflis. Sagflis eller blanda flis kan trolig være et alternativ for flere svineprodusenter. Ellers bruker Talberg og flere andre svineprodusenter halm som strø. – Vi presser kutta halm i store firkantballer og bruker det til slaktegrisen, forteller Talberg.

 

Hvor mye er en m3 flis?

Flispris i bulk i vår undersøkelse varierer fra 75 til ca. 178 kr/m3 (omregnet til vannmål på hengeren). Enkelte steder betales det dessuten etter skuffemål på lasteren. Da kan prisen fort bli enda høyere. Vekt på flis i bulk varierer trolig fra 70 til over 140 kg per m3 slik Trygve Ånestad tror. Dermed blir det fort stor variasjon i hva en m3 flis egentlig koster. Tallene i vår sammenligning er dels basert på info fra transportørene og kan være feil. Det er også variasjon fra lass til lass. Hvor mye lasset veier avhenger både av bredde og høyde på henger, om det er en container som står på bakken ved lessing. Hvor stor skuffen på lasteren er, hvem som lesser og om du tråkker eller ikke. Det er også forskjell på gran eller furuflis, og om flisa inneholder sagspon i tillegg til høvelspon.

Lager koster også

I tillegg til flispris koster også transport og flislager. Skal en transportere flisa langt blir småball mest gunstig. Her kan en få over 20 tonn på et lass. Et fullt billass rundballer veier ca 12,5 tonn, mens en bil og henger med 70 m3 løsflis veier rundt 8 tonn. Lagerkostnaden har ikke vi regnet på, men det skal en også gjøre. For de som kjøper i rundball eller småball blir trolig dette lavest. Da kan flisa lagres ute under en presenning. De som henter flis selv kan ha den lagret på hengeren, hvilket også gir lav kostnad. Får du derimot et billass i bulk tilkjørt bør du ha et større flislager til disposisjon.