Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flerstrengete GMO’er underveis

Framtidas GMO-vekster kan takle både ugras og skadedyr, tåle tørke, og ha lavere nitrogeninnhold.


Flerstrengete GMO’er underveis

Framtidas GMO-vekster kan takle både ugras og skadedyr, tåle tørke, og ha lavere nitrogeninnhold.

Amerikanske forskere har kommet langt når det gjelder å utvikle GMO-vekster som har flere strenger å spille på, også kalt «mega-stacking». Kort sagt betyr dette at hvert gen utstyres med opptil åtte karaktertrekk som gjør avgrøden resistent overfor åtte forskjellige plantevernmidler, både ugrasmidler og insektmidler. På kort sikt er det nå snakk om å lansere en GMO-soya som kan tåle mer enn ett ugrasmiddel, slik at round-upresistent ugras kan bekjempes.

 

Men i følge professor Palle Pedersen ved Iowa State University er perspektivet langt større enn som så. Han snakket på plantekongressen om tørkeresistente planter som en mulig vei ut av fattigdom og sult i tørkeplagede områder eksempelvis i Afrika. Slike vekster testes allerede i dag i tørre landbruksområder i nordvestlige deler av USA.