Publisert: 19.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere vil drive økologisk


Flere vil drive økologisk

2865 gårdsbruk og 800 bedrifter er nå en del av Debios kontrollordning for økologisk produksjon, foredling, import og omsetning. Så langt i år er det kommet inn 317 søknader om tilknytting til Debios kontrollordning for økologisk landbruk. I samme periode er det kommet 152 utmeldinger, og totalt er nå 2865 gårdsbruk med i kontrollordningen. Dette er en økning i antall bruk på nærmere seks prosent i forhold til fjoråret.   

 

67 UT OG 64 INN

 

Antallet virksomheter innen foredling, import og omsetning har stabilisert seg etter to år med kraftig vekst. Det har kommet til 64 nye virksomheter i år, mens 67 virksomheter har meldt seg ut. Totalt er nå 800 virksomheter en del av kontrollordningen. Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk.