Publisert: 28.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere vil betale for øko-kjøtt

Viljen til å betale ekstra for økologisk merkede kjøttvarer øker betydelig. Det viser 2008-utgaven av Monitor fra Synovate.


Flere vil betale for øko-kjøtt

Viljen til å betale ekstra for økologisk merkede kjøttvarer øker betydelig. Det viser 2008-utgaven av Monitor fra Synovate.

 

57 prosent av de spurte, sier seg helt eller delvis enige i at de er villige til å betale ekstra for økologisk merkede grønnsaker, mens 55 prosent ga samme svaret for økologisk kjøtt. De tilsvarende tallene fra forrige Monitor, gjennomført høsten 2005 og presentert våren 2006, var henholdsvis 51 og 48 prosent.

– Det er første gang vi ser en slik endring i Monitor, sier direktør Erik Dalen i Synovate. Regjeringens mål i Soria Moria-erklæringen er at 15 prosent av norsk matproduksjon og forbruk skal være økologisk i 2015.

– De to-tre siste årene har Norge fått en ny forståelse av at det er realistisk å øke produksjonen av økologisk mat. Denne undersøkelsen underbygger realismen, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Monitor er en undersøkelse der drøye 3900 personer har besvart en lang rekke spørsmål over et bredt spekter.