Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere skoler med landbruk og naturbruk


Flere skoler med landbruk og naturbruk

 

Det finnes flere skoler og høgskoler med landbruk og naturbruk enn som så! I siste nummer av Svin hadde vi temastoff om landbruks- og naturbruksutdanning. Vi brakte en oversikt over 23 skoler og høgskoler med landbruks- og naturbruksutdanning i Norge, men her hadde dessverre både Skjetlein og Vinterlandbruksskulen på Jæren falt ut. Og begge hører jo så absolutt med i en slik sammenheng. Skjetlein er en av de store naturbruksskolene i landet med sine 250 elever i år. Og Vinterlandbruksskulen på Jæren, som tilbyr ettårig komprimert agronomkurs, har fra 20 – 24 elever hvert år. De fleste av disse elevene driver gard, eller har planer om å overta en.