Publisert: 08.06.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere satser i Trøndelag

 Trøndelag har størst innslag av hjemmemaling til gris i Norge. Her finnes 10-12 produsenter som satser på egetprodusert fôr, de fleste i Levangerområdet.


Flere satser i Trøndelag

 Trøndelag har størst innslag av hjemmemaling til gris i Norge. Her finnes 10-12 produsenter som satser på egetprodusert fôr, de fleste i Levangerområdet.

 I år får de følge av minst en ny produsent, også denne i Levanger. Noen har gamle anlegg og har holdt på i mange år, men flertallet har nye anlegg med rund amerikansk kornsilo, skivemølle og buffersilo.

– Skivemølle, røropplegg og buffersilo utgjør en investering på ca 150 000 kroner. Da forutsetter jeg at du har kornsilo, blandetank og våtfôranlegg fra før, sier Einar Myhr, selv svineprodusent med hjemmemaling og fagkonsulent i Fjøssystemer.  Men han tror også hammermølleanlegg egner seg godt. En årsak til at hjemmemaling har slått bra an i Trøndelag har trolig med flere ting å gjøre, miljøet, manglende mottakskapasitet på korn, samt få alternative dyrkingsmuligheter til bygg og fôrhvete. Av eget korn er det normalt å bruke 60-70 prosent bygg og 30- 40 prosent fôrhvete i blandingen. Generelt har svineprodusentene i Trøndelag god erfaring med hjemmemaling, og de tror det er lønnsomt. Men Myhr tror det kan stemme at du får litt høyere fôrforbruk med hjemmemaling.

–Men du slipper samtidig trekk for avrens ved levering av korn til mølla, sier Myhr. Kristin Kjølen, en av de andre svineprodusentene med hjemmemaling i Levanger, tror dessuten at det kan være et pluss med egetprodusert fôr at det ikke er varmebehandlet.