Publisert: 26.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere kvinner


Flere kvinner

 

Det må jobbes på mange nivåer for å nå målet om minst 40 prosent kjønnsrepresentasjon i samvirkeorganisasjonenes styrer. I praksis må kvinneandelen økes både i lokal- og fylkeslag. Landbrukssamvirkets strategi er at en slik andel skal nås innen 2009, og at dette skal skje ved frivillig innsats. I så fall er budskapet til valgkomitéen framover ganske klart.