Publisert: 18.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere grisunger med fiksering

Det blir bedre resultater om purkene fikseres i dagene rett etter grising. Det mener mange svineprodusenter i Rogaland, deriblant Magnus Folkvord. Han er klart i mot et eventuelt forbud mot fiksering.


Flere grisunger med fiksering

Det blir bedre resultater om purkene fikseres i dagene rett etter grising. Det mener mange svineprodusenter i Rogaland, deriblant Magnus Folkvord. Han er klart i mot et eventuelt forbud mot fiksering.

Magnus Folkvord fra Sandnes driver satellittbesetning i en purkering på Jæren. Han har grisehus med FTS-binger uten fiksering, bortsett fra at han har satt inn mulighet for fiksering i noen binger hvor det er satt inn grinder. Generelt er Magnus godt fornøyd med løsningen han har. – Det er veldig fint at purka går fritt i bingen, men i dagene rett etter grising ser jeg flere fordeler enn ulemper med fiksering, sier Folkvord.

Gården oppnår et resultat på 10,5 til 11 avvente smågris med dagens bingeløsning. De bingene der purkene fikseres løftes imidlertid resultatet med ca en avvent grisunge. Men for ungpurker er det ingen forskjell. – De ligger på ca 10,5 grisunger enten de fikseres eller går fritt under grising, sier Folkvord. Han tror også at 10,5 er nok for ei ungpurke. Men for eldre purker som kan klare flere grisunger mener han at bingeløsningen spiller inn på resultatet. – Den siste grisungen betyr veldig mye økonomisk. Hadde jeg bygd nytt i dag ville jeg trolig valgt å ha fikseringsmulighet i de fleste av bingene. Det er enklere å løfte resultatet hvis du fikserer purka et par dager etter grising, mener Folkvord.

Han er generelt for løsdrift, men ser ikke noe galt i at purka fikseres et par dager etter grising. Folkvord mener at dagens regelverk er greit nok, og vil være sterkt i mot et forslag fra Mattilsynet om å forby fiksering helt. – Da tenker Mattilsynet kun på purkas og ikke grisungenes velferd, sier Folkvord. Et slikt forbud vil dessuten være en klar økonomisk ulempe for svineprodusentene, mener Folkvord.