Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

FKØV legger ned to kraftfôrfabrikker og reduserer prisene


FKØV legger ned to kraftfôrfabrikker og reduserer prisene

 

Felleskjøpet Øst Vest (FKØV) har besluttet å avvikle kraftfôrproduksjonen på to av sine anlegg, henholdsdvis på Gran i Rakkestad og Eiker. Dette er gjort etter en grundig gjennomgang som har konkludert med en overkapasitet i produksjonen. Den øvrige virksomheten ved anleggene opprettholdes.

– Det er ingen enkel beslutning å avvikle virksomhet ved noe anlegg. Dette er likevel nødvendig for å produsere kraftfôr så effektivt som mulig for eierne/kundene våre framover, sier styreleder Steinar Dvergsdal. Som følge av dette reduseres kraftfôrprisene i FKØV med 3 øre per kilo allerede fra 1. september.

FKØV har i dag 8 kraftfôrfabrikker, samt én sammen med Nordmøre og Romsdal Felleskjøp. Det er et mål å produsere kraftfôr med god kvalitet så effektivt som mulig. Grundige utredninger viser at det er kostnader å spare ved å avvikle produksjonen ved enkelte anlegg. De to anleggene har i dag til sammen en produksjon på vel 20.000 tonn av en samlet produksjon i FKØV på vel 500.000 tonn.

Produksjonen av kraftfôr på de to anleggene overføres til de øvrige fabrikkene. Blant annet overføres produksjonen av økologisk kraftfôr fra Eiker til Lena. Endringene vil bli foretatt gradvis framover mot årsskiftet. I alt berøres fire ansatte av nedleggingen av produksjonen ved de to anleggene. De vil bli tilbudt annet arbeid i FKØV.