Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

FK leder an i europeisk fôrutvikling

– Dette er en anerkjennelse av Felleskjøpets FoU-innsats på husdyrfôr og de gode resultatene vi oppnår i norsk husdyrhold, sier Knut Røflo.


FK leder an i europeisk fôrutvikling

– Dette er en anerkjennelse av Felleskjøpets FoU-innsats på husdyrfôr og de gode resultatene vi oppnår i norsk husdyrhold, sier Knut Røflo.

 Han er administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling, og har nå fått et nytt verv som styreleder for fôrbransjen i Intercoop Europe. – Intercoop Europe er en døråpner for Felleskjøpet inn i europeisk fôrindustri, og styreledervervet i fagkomiteen for fôr og ernæring gir oss enda bedre anledning til å samarbeide med de beste husdyrforskningsmiljøene og fôrutviklerne i Europa, sier Røflo. Styreledervervet i Animal Feed Committee innebærer at Røflo står i spissen for forskning og utvikling innenfor ernæring og fôr til husdyr i regi av Intercoop Europe. Intercoop Europe er en sammenslutning av de mest sentrale innkjøpssamvirkene i europeisk landbruk. – Felleskjøpet Fôrutvikling får nå enda tettere kontakt og samarbeid med de flinkeste innen husdyrfôr i Europa. Dette er svært viktig for å lykkes i framtida. Det holder ikke bare å være flink på hjemmebane. Vi må ha tilgang til de beste forskningsmiljøene og fôrprodusentene internasjonalt, sier Røflo.

Unik norsk dyrehelse

Vervet vil gi Røflo et godt innblikk i hva som rører seg i europeisk landbruk. – Et sentralt tema er den fortsatt omfattende bruken av antibiotika i store deler av europeisk husdyrhold. Dette blir hovedtema på vår konferanse i Helsinki neste år. I Norge har vi ikke de samme utfordringene, og debatten viser hvor gunstig stilt vi er med vår unikt gode dyrehelse. Her kan vi bidra fra norsk side. Samtidig har vi noe å lære. Begge deler er viktig for Felleskjøpene og norsk landbruk, sier Røflo.

Fra fôr til bord

Røflo forteller at hans europeiske kolleger er svært interessert i hvordan man i Norge har samarbeidet i hele verdikjeden – fra fôr til butikkhyllene. Han viser bl.a. til Felleskjøpet Fôrutviklings samarbeid med Norsvin, Tine og Nortura om produkter som Gilde Edelgris, Prior Solegg og Tine Engfrisk.