Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fjøs med egen festsal

Smågrisene er fem uker gamle når de kommer til fellesfjøset på Belling. Her tilbringer de resten av sin tid i avvennings- og slaktegrisbingene under den flotte festsalen i andre etasje.


Fjøs med egen festsal

Smågrisene er fem uker gamle når de kommer til fellesfjøset på Belling. Her tilbringer de resten av sin tid i avvennings- og slaktegrisbingene under den flotte festsalen i andre etasje.

 

Huset har 840 meter grunnflate. Inngangen, fôrrommet, tekniske installasjoner, kontor og møterom er lagt i midten av huset med inngang midt på langsida. Det store og flotte møterommet, hvor det nå bygges peis og grill og kjøkkenfasiliteter, ligger i andre etasje med vinduer og fin utsikt utover bygda og ned mot fjorden.

På hver side av dette midtpartiet er det to identiske fløyer, med en slaktegrisavdeling og en avvenningsavdeling i hver fløy, altså til sammen fire avdelinger.

Avvenningsavdelingene ligger nærmest midten av bygget, og slaktegrisavdelingene ligger ytterst på hver side. Utlasting skjer langs tverrgangen midt på huset. En felles gang på den ene langsida binder hele huset sammen. Herfra kan du se inn gjennom vinduer og gå inn gjennom dører til hver av de fire avdelingene.

Utenfor grisehuset ligger det to gjødselkummer. Siden det skal drives fôringsforsøk i fjøset har Felleskjøpet Trondheim kostet på ekstra fôringssløyfer i alle avdelinger. Det er også dobbelt sett med siloer til smågrisfôr og slaktegrisfôr. Som motpost vil naturligvis Felleskjøpet Trondheim bruke resultater fra forsøkene her i sin markedsføring av kraftfôr.

Det er åtte avvenningsbinger med plass til 12 smågriser i hver binge i hver av de to avvenningsavdelingene. På samme måte er det 15 binger i hver slaktegrisavdeling, hver binge med plass til 12 slaktegriser. Hver slaktegrisavdeling har tre rekker med slaktegrisbinger i hver avdeling, og her er det tverrtro-fôring.

Huset har vakuum-utgjødsling, undertrykksventilasjon. Det er tilluftsplater over gjødselristene og skuffeventiler i taket. I hver slaktegrisavdeling er det to uttrekksvifter, og ei uttrekksvifte i hver avvenningsavdeling.

Erfaringene med huset etter et års drift er ganske bra, men de har slitt litt med å få klimareguleringen til å fungere optimalt, noe som har gitt litt halebiting.

Økonomisk har produksjonen i huset svart til forventningene. Fosengris BA kjører dekningsbidragskalkyler annenhver måned, og etter en forsiktig start har dekningsbidraget tredoblet seg gjennom det første driftsåret, altså i fjor. Nå hører det jo med at eierne av fellesfjøset kan påvirke dekningsbidraget på huset på den måten at de styrer smågrisprisen sjøl. Men de har valgt å legge seg på kjøttsamvirkets priser i sine egne kalkyler.