Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Firedoblet bruk av antibiotika

Et kraftig stigende forbruk av antibiotikumet cephalosporin til produkssjonsdyr som griser og storfe vekker bekymring i Danmark.


Firedoblet bruk av antibiotika

Et kraftig stigende forbruk av antibiotikumet cephalosporin til produkssjonsdyr som griser og storfe vekker bekymring i Danmark.

 

Årets DANMAP-rapport fra diverse statlige danske institutter slår fast at forbruket av cephalosporiner til gris er fire- doblet de seks siste årene i Danmark, fra 24 kilo i 2001 til 98 kilo i 2006. Samtidig er det de siste år stadig oftere funnet cephalosporinresistente E-colibakterier fra sjuke griser.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig føyd dette antibiotikumet til lista over kritisk viktige antibiotika til å behandle syke mennesker. Men det er grunn til å understreke at forbruket av dette midlet er forholdsvis lavt, i og med at det ikke utgjør mer enn 0,1 prosent av det samlete antbiotikaforbruket til danske griser på 91 tonn. Forbruket i Danmark er også lavt sammenliknet med hva det er i andre land. Bekymringen knytter seg mest til det at utviklingen av resistens kan bli et problem. Cephalosporinresistente bakterier kan overføres til mennesker, og hvis de er svært sjuke kan det være nødvendig å behandle nettopp med dette middelet.