Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fire om hjemmemaling

Svin har hentet inn kommentarer på artikkelen om hjemmemaling i forrige utgave. Generelt mener de spurte at en viss satsing på hjemmemaling av korn til svinefôr vil være bra.


Fire om hjemmemaling

Svin har hentet inn kommentarer på artikkelen om hjemmemaling i forrige utgave. Generelt mener de spurte at en viss satsing på hjemmemaling av korn til svinefôr vil være bra.

 

– Korn og kraftfôrordningen er en sentral del av norsk landbrukspolitikk. Nivået på prisnedskriving blir en viktig del av dette. Bondelaget ønsket i år større prisnedskriving for å kunne øke kornprisen uten å øke kraftfôrprisen. Sett i forhold til omfanget av hjemmemaling kan det derimot være et bra nivå på prisnedskrivingen slik den er i dag, tror nestleder Hans Ellef Wettre i Bondelaget. Wettre er selv kornbonde i Asker ved Oslo.

– Det er ikke negativt at vi har enkelte som prøver hjemmemaling i Norge, og vi tror ikke det blir noe stort omfang av dette med dagens politikk og forutsetninger, sier Wettre. Han har ikke tro på at aktører som Mørk Engebretsen Invest kan få prisnedskriving på korn til sin kraftfôrproduksjon, men har registrert at dette er en sak hos SLF.

– Hvis det likevel skulle skje, må vi se på regelverk og de landbrukspolitiske virkemidlene på nytt, sier Wettre.

 

MER PRISNEDSKRIVING

– Korn, kraftfôrpolitikk og prisnedskriving er viktig for Vestlandet og distriktsjordbruket. Den reelle verdien av prisnedskriving på korn er i løpet av noen år redusert med nærmere 10 øre, sier leder Tor Soppeland i Norsvin Rogaland og referer til beregninger i Felleskjøpet.

– Prisnedskrivingen bør i all fall ikke reduseres mer, og helst økes noe, mener Soppeland. Han synes likevel det er greit at det er litt satsing på hjemmemaling i Norge, og har ikke noe i mot at noen gjør dette i Trøndelag.

– At enkelte lager eget kraftfôr kan være med å skjerpe hele fôrbransjen, tror Soppeland men han ønsker ikke noe stort omfang av dette. Han er selv en av Rogalands største kornprodusenter i Hjelmeland med 400 dekar. Å starte med hjemmemaling tror han likevel ikke blir aktuelt.

– Jeg ligger nær Fiskåmølla og får kjøpt kraftfôr til lav frakt. Jeg får også bra pris på kornet jeg leverer, forklarer Soppeland. Han tror det er mer å hente på å bruke tida på purker og smågris isteden. Soppeland kan heller ikke tro at Mørk Engebretsen kan få prisnedskriving på sin kraftfôrpoduksjon.

– Det bryter i så fall med intensjonen i regelverket, mener Soppeland.

– Hvis de likevel skulle få prisnedskriving, vil det slå bena under mye av norsk landbrukspolitikk når det gjelder kraftfôrkrevende produksjoner som svin og fjørfe, sier Soppeland.

 

FÔRFORBRUK OG PRISNEDSKRIVING

– Nivået på prisnedskriving er politisk bestemt og endringer her får store følger for økonomien i hjemmemaling både i positiv og negativ retning. Det virker som myndighetene er interessert i å ha en liten egenproduksjon av kraftfôr. Da tror jeg dagens nivå av prisnedskriving balanserer bra, sier Karl Fredrik Okkenhaug, leder i Norsvin Trøndelag. Han mener egen kraftfôrproduksjon vil være et nytting korrektiv til industrien, og viser til kostnadsreduksjoner som ikke har kommet svinenæringa til gode. Dessuten blir hjemmemaling miljøvennlig med minimal transport og det sikrer sysselsetting på gården.

Et annet viktig forhold for økonomien i hjemmemaling er om fôrforbruk og tilvekst blir like bra. Her jobber trønderne med fôrregistreringer for å kunne ha noe dokumentasjon rundt dette. Okkenhaug er selv blant de som har satset på hjemmemaling og følger problemstillingen tett. Okkenhaug har også merket seg at Mørk Engebretsen gjør krav på prisnedskriving.

– Jeg er overrasket over mangelen på forståelse på hva den norske landbrukspolitikken er tuftet på og følgene en slik agering kan få, sier Okkenhaug.

 

BRA AT NOEN PRØVER

– Det er veldig bra at noen regner på dette og at vi har innovatører blant svinebøndene som tør prøve noe nytt. Som bedriftsledere bør også svinebonden med korn vurdere lønnsomheten i hjemmemaling. Og i noen områder der kornpris kan være lav eller kraftfôrpris høy kan svaret bli hjemmemaling. Men landbrukspolitisk bør det være slik at normalsituasjonen vil være at dette ikke er lønnsomt. Slik tror jeg også situasjonen er i dag, sier organisasjonsjef og regnemester Asbjørn Schjerve i Norsvin.