Publisert: 02.03.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fire må slakte ut alle grisene

Primo mars var det klart at fire svinebesetninger i Nord-Trøndelag må slakte ut alt etter at de testet positivt for LA-MRSA. Sju besetninger testet negativt, men ytterligere 19 besetninger avventer testresultater.


Fire må slakte ut alle grisene

Primo mars var det klart at fire svinebesetninger i Nord-Trøndelag må slakte ut alt etter at de testet positivt for LA-MRSA. Sju besetninger testet negativt, men ytterligere 19 besetninger avventer testresultater.

Tusenvis av griser må dermed slaktes ned. Og det kan bli enda flere enn disse fire som må slakte ut. Mattilsynet har utpekt et såkalt kjerneområde av til sammen 30 besetninger som skal testes. Etter at fire testet positivt og sju negativt, gjenstår det 19 besetninger som avventer testresultatene. Når dette leses har antakelig Mattilsynet publisert mange av disse. Kjerneområdet omfatter besetninger som enten har levert gris til eller fått gir fra positive besetninger. To av de fire besetningene som testet positivt for LA-MRSA driver smågrisproduksjon, og to driver slaktegrisproduksjon. Typingen viser LA-MRSA CC398, t034. Den er identisk med den som tidligere er påvist i utbruddene på Østlandet og i Rogaland i 2013/2014.

Økonomi

Hva blir så de økonomiske konsekvensene for besetninger som må slakte ned? Landbruks- og matdepartementet jobber nå med forslag til forskrifter om hvilke erstatningsordninger som skal gjelde. Høringsfrist for forslagene er 10. april. Det foreslås i høringsutkastet at det som forsikringer ikke dekker de tolv første månedene, skal staten dekke. Produsenter som ikke har husdyrforsikring får ikke dekket avbruddstap i produksjonen.

Smittekilde

I følge Mattilsynet er smittekilden ikke kjent. Det er ingen kunnskap om at det har vært livdyrflyt fra utlandet og inn til Norge, så den mest sannsynlige smitteveien er via mennesker med den kunnskapen vi har nå. Derfor er det utrolig viktig at folk som kommer i tett kontakt med besetninger tester seg for bakterien. Ikke alle har positive opplevelser med det (se egen sak), men ting tyder på at helsemyndighetene nå er mer på hugget i forhold til å legge til rette for testing av folk som skal jobbe med griser. Når det gjelder livdyrflyten mellom produsenter, enten den skjer direkte eller via slakteriene, er en viktig faktor når det gjelder spredning av smitte. Her kan det ha skjedd brudd på de interne retningslinjene som næringa påla seg sjøl i kjølvannet av munn- og klovsykeutbruddet i England i 2001 (se egen sak).