Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Finner GMO-nivået lettere

Veterinærinstituttet har utviklet en 100 ganger mer presis metode for kvantifisering av genmodifiserte organismer(GMO).


Finner GMO-nivået lettere

Veterinærinstituttet har utviklet en 100 ganger mer presis metode for kvantifisering av genmodifiserte organismer(GMO).

 

Både i Norge og EU er det krav til merking av produkter som inneholder GMO over gitte grenser.

Dagens metoder for kvantifisering av GMO kan ikke benyttes på en rekke prøvetyper fordi arvestoffet er degradert, eller tilstede i svært små mengder. Den nye metoden er særlig godt egnet til å benyttes på slike vanskelige prøvetyper. Med den nye metoden kan GMO kvantifiseres på nivåer som er mindre enn en hundredel av det som er mulig med dagens metoder.