Publisert: 15.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Finanskrise og kjøttoverskudd presser markedet

Prognosene for 2009 gjengitt i forrige Svin viste plutselig et overskudd på 900 tonn svinekjøtt neste år. Det er ikke avskrekkende mye, men det kan tyde på at vi har fått et skifte i forbrukstrenden.


Finanskrise og kjøttoverskudd presser markedet

Prognosene for 2009 gjengitt i forrige Svin viste plutselig et overskudd på 900 tonn svinekjøtt neste år. Det er ikke avskrekkende mye, men det kan tyde på at vi har fått et skifte i forbrukstrenden.

Salgsveksten på fantastiske ni prosent i 2007 har stoppet opp.

– Generelt er det stor usikkerhet om hva som skjer i kjøttmarkedet neste år. Finanskrise betyr at det er meget krevende å sette opp prisene uten at salget svikter, kommenterer Hans Thorn Wittussen, direktør i Nortura Totalmarked. Det er heller ingen fordel for gris at Nortura og andre aktører ved inngangen til et nytt år har 6000 tonn på fryselager med kylling som må ut i markedet. Det betyr press på kyllingprisen, noe som igjen smitter over på hva markedet kan gi for svinekjøtt. Justeringsforhandlingene betyr trolig økt målpris på kjøtt, men denne kan bli vanskelig å ta ut i markedet. Markedsreguleringskostnaden kan øke, og det kan også det beregne overskuddet på 900 tonn. Salgsutviklingen framover blir viktig. Vi har hatt sterk vekst bak oss, men fortsatt spiser vi bare halvparten av det svinekjøttet dansker og tyskere gjør.

Framover er det også verdt å merke seg at purkeslakt tas ut av markedsordningen fra nyttår.

– Vi går inn i 2009 med en bra balanse av purker etter å ha eksportert det vi kan i høst. På sikt må vi imidlertid regne med at purkeslakt kan bli dårligere betalt enn før, i all fall i perioder. Vi må ligge akkurat så lavt i pris på purke at vi er helt sikre på å få dette kjøttet ut i markedet, forklarer Wittussen.