Publisert: 13.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Finanskrise og kjøttoverskudd presser markedet

Prognosene for 2009 gjengitt i forrige Svin viste plutselig et overskudd på 900 tonn svinekjøtt neste år. Det er ikke avskrekkende mye, men det kan tyde på at vi har fått et skifte i forbrukstrenden.


Finanskrise og kjøttoverskudd presser markedet

Prognosene for 2009 gjengitt i forrige Svin viste plutselig et overskudd på 900 tonn svinekjøtt neste år. Det er ikke avskrekkende mye, men det kan tyde på at vi har fått et skifte i forbrukstrenden.

Salgsveksten på fantastiske ni prosent i 2007 har stoppet opp.

– Generelt er det stor usikkerhet om hva som skjer i kjøttmarkedet neste år. Finanskrise betyr at det er meget krevende å sette opp prisene uten at salget svikter, kommenterer Hans Thorn Wittussen, direktør i Nortura Totalmarked. Det er heller ingen fordel for gris at Nortura og andre aktører ved inngangen til et nytt år har 6000 tonn på fryselager med kylling som må ut i markedet. Det betyr press på kyllingprisen, noe som igjen smitter over på hva markedet kan gi for svinekjøtt. Justeringsforhandlingene betyr trolig økt målpris på kjøtt, men denne kan bli vanskelig å ta ut i markedet. Markedsreguleringskostnaden kan øke, og det kan også det beregne overskuddet på 900 tonn.

Salgsutviklingen framover blir viktig. V i har hatt sterk vekst bak oss, men fortsatt spiser vi bare halvparten av det svinekjøttet dansker og tyskere gjør. Framover er det også verdt å merke seg at purkeslakt tas ut av markedsordningen fra nyttår.

– Vi går inn i 2009 med en bra balanse av purker etter å ha eksportert det vi kan i høst. På sikt må vi imidlertid regne med at purkeslakt kan bli dårligere betalt enn før, i all fall i perioder. Vi må ligge akkurat så lavt i pris på purke at vi er helt sikre på å få dette kjøttet ut i markedet, forklarer Wittussen.