Publisert: 18.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fin framgang for grisen


Fin framgang for grisen

 

Det er mye å glede seg over på grisens vegne for tida. Oppslutningen om slaktegriskontrollen øker, og tallene viser framgang for både daglig tilvekst og fôrforbruk. Det er viktig for den enkelte produsent. Produksjonsfaglig styring og kontroll avgjør produksjonsøkonomien. Vi tolker det som skjer som et uttrykk for at svineprodusentene driver stadig mer profesjonelt.

Verdikjeden er lang, men det er og blir slaktegrisprodusenten som leverer salgsproduktet. Det er ikke lenger slik, og det har vel heller aldri vært slik, at slaktegrisproduksjon er en venstrehåndsjobb som en drar med seg etter at alt det ”viktige” på garden er gjort. Skal en lykkes godt må det være kontroll, oversikt og tett oppfølging av utviklingen i grisefjøset. Det er mulig å utnytte avlspotensialet i slaktegrisen enda bedre ved tett oppfølging av fôrforbruk og tilvekst.

Det bekrefter årsresultatet i grisekontrollen (InGris). Fôrforbruket hos den beste fjerdeparten ligger 0,22 FEg lavere per kilo tilvekst enn gjennomsnittet. Det høres ikke mye ut, men det betyr langt innpå 50 kroner mer for slaktegrisen sammenliknet med slaktegrisen i gjennomsnittsbesetningen.

Grisekontrollen viser ellers at norske purker aldri har vært bedre enn i dag. Antall beregna avvente smågriser per årspurke har med 21,8 nådd et nytt historisk toppnivå. Framgangen bekrefter utviklingen de siste åra.

Men purkene kan bli enda bedre, og derfor bygges nå reproduksjons- og moregenskaper sterkere inn i avlen enn tidligere. Purka skal ikke bare få mange levende grisunger. Hun skal styrkes slik at ungene senere blir førsteklasses slaktedyr.

Vi tror at stadig flere ser grisens konkurransekraft i forhold til andre ressurser på garden.