Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fiksering også i Sverige

 


Fiksering også i Sverige

 

Det er nokså stor likhet mellom de norske og svenske reglene når det gjelder adgangen til å fiksere purker rundt grising, selv om svenskene kanskje har en noe mer liberal formulering.

I Sverige er det lov til å fiksere purker i ei uke rundt grising, men dette skal ikke gjøres rutinemessig og systematisk for alle purkene. Kilder i det svenske dyrehelsetilsynet som Svin har snakket med sier at mange ikke fikserer i det hele tatt. På den andre siden finnes det nok også noen som fikserer ganske systematisk i dagene rundt grising. Det norske regelverket sier at det er lov å fiksere spesielt urolige purker fra grisingstidspunktet og i ei uke.