Publisert: 27.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fikk PRRS med sæd


Fikk PRRS med sæd

 

Landsutvalget for Svin og Hatting-KS har tapt en sak i dansk høyesterett mot svineprodusent Jens Jensen. Han har fått rettens ord for at besetningen hans ble smittet med PRRS via sæd. Hatting KS er derfor dømt til å betale en erstatning på 2,5 millioner danske kroner, samt saksomkostninger. Jensen tapte penger for manglende salg av avlsdyr som følge av at besetningen fikk vaksine-PRRS via sæd innkjøpt fra Hatting i 1996. Dommen falt etter reglene om produktansvar.