Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fikk ballen til å rulle


Fikk ballen til å rulle

 

– Det er fint at vi får fram et konsept med modulbaserte, rimelige slaktegrishus. Tilbud om slike løsninger er helt nødvendig for at det skal bli noen satsing på slaktegris, sier rådgiver Kjetil Olsen i Gilde Vest. Men det er han som fikk snøballen med modulhus til å begynne å rulle. Og her er svinenæringen et hestehode foran andre dyreslag. For fjørfe og kyllingproduksjon burde det for eksempel ligge enda bedre til rette for pakkeløsninger som dette. De har fra før standardiserte bygg, men likevel skjer dette først på gris.

– Jeg tror slaktegrisprodusentene sparer ca. en halv million på at de kan bygge et slikt standard modulbasert grisehus. Det som gjenstår nå er at alle leverandører forstår dette og tilpasser seg standardmoduler, sier Olsen. Fram til nå har alle som selger innredning tegnet hver sin løsning.

– De tegner ikke alltid de mest kostnadseffektive alternativene, og ikke alt de tegner har de heller like stor kompetanse på. Med standarder blir det enklere, mener Olsen.

Gilde Vest har satt fokus på slaktegrisproduksjon.

– Det betyr at en del helt nye produsenter vil satse på gris, og de trenger rådgivning, sier Olsen. Han er klar til å følge opp. Egentlig har han utdannelse fra høgskolen i Nord- Trøndelag med bygninger, innredning og teknikk i fjøs og grisehus som spesialfelt. Han havnet i Gilde Vest. Her har han fått lov til å utvikle bygningskompetansen på gris videre. Han gir selvsagt råd om annet enn byggeløsninger, men det har blitt mye fokus på nettopp dette. Olsen er for øvrig den eneste i Gilde-systemet som er bygningsrådgiver, og en av veldig få i Norge med nøytral spesialkompetanse på grisehus.