Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fiber i kosten øker råmelkproduksjon

Overgang fra sein drektighet til dieperioden krever spesielt fokus på fôring. Riktig fôring kan bedre råmelkproduksjonen viser danske forsøk.


Fiber i kosten øker råmelkproduksjon

Overgang fra sein drektighet til dieperioden krever spesielt fokus på fôring. Riktig fôring kan bedre råmelkproduksjonen viser danske forsøk.

Veterinær Peter Theil fra Danmark holdt foredrag på Gris i ’13, og viste til noen helt ferske forsøk på purkefôring i tida rundt grising. Theil tok spesielt for seg tida fra 10 dager før grising til 10 dager etterpå.

– Det skjer mye med purkene i denne perioden. Fostre utvikles raskt fram til grising. En tredjedel av tilveksten skjer faktisk disse siste dagene, sier Theil. I tillegg endres stoffeskiftet og purkene maksimerer sitt reproduktive output. Seindrektige purker kan med fordel fôres separat og helst med et spesialfôr, mener Theil.

Mer fiber og protein

Danske forsøk med ulik fôring til seindrektige purker har vist at fôr med mer fiber kan øke purkenes råmelkproduksjon med ca. 15 prosent. Det igjen har mye å si for at flere spedgriser har mulighet til å overleve. Samtidig ser det ikke ut til at alle typer fiber virker like godt. I forsøkene hadde fiber fra sukkerroer og lucerne god effekt. I tillegg er det generelt en fordel å gi et fôr med mer protein til seindrektige purker.

– Annerledes og mer individuell fôring til seindrektige purker og i tidlig laktasjon er nytt også i Danmark. Vi vet ikke alt om dette ennå, men vi fortsetter med forsøk og vil implementere denne kunnskapen i dansk svinefôring, forteller Theil.

 

Nytt spesialfôr

På Gris i ’13 lanserte Felleskjøpet et nytt fôr, Format Fødsel, som tar inn over seg deler av det Thell lanserte i sitt foredrag (se egen sak). Fôret har samme protein og energiinnhold som diefôr, men inneholder mer fordøylig fiber, har fokus på mineraler og kalsiumforsyning og skal brukes i perioden tre uker før fødsel til noen dager etter fødsel. Felleskjøpet vil en periode framover selge dette fôret med samme pris i både bulk, storsekk og småsekk.

Norgesfôr har per i dag ikke noe tilsvarende fôrslag.

– Men vi kommer også med nyheter på purkefôr framover, sier nyansatt utviklingsjef på svinefôr Nicole Frost Nyquist.