Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fellesfjøs for gris på Fosen

Et sjeldent grisehus har reist seg på Fosenhalvøya. Tre svineprodusenter har gått sammen om å bygge et fellesfjøs for framfôring av slaktegris. Samtidig har Felleskjøpet Fôrutvikling fått et spesialdesignet grisehus til fôringsforsøk.


Fellesfjøs for gris på Fosen

Et sjeldent grisehus har reist seg på Fosenhalvøya. Tre svineprodusenter har gått sammen om å bygge et fellesfjøs for framfôring av slaktegris. Samtidig har Felleskjøpet Fôrutvikling fått et spesialdesignet grisehus til fôringsforsøk.

 

Stedet er Belling i Rissa kommune, helt sør på Fosenhalvøya. Her har de tre svineprodusentene Isak Vemundstad, Asbjørn Oskar Flenstad og John Langmo gått sammen om å danne Fosengris BA og bygge et felles grisehus på Belling. Idéen oppsto i forbindelse med at svineprodusentene måtte bygge om til løsdrift i likhet med alle andre. Isak drev kombinert produksjon av Edelgris, Asbjørn hadde en formeringsbesetning med Norhybrid, og John drev en avlsbesetning med landsvin.

 

TILFELDIGHETER

– I stedet for å planlegge avvenningsbinger og slaktegrisavdelinger på hver enkelt gård fant vi ut at vi ville bygge i lag. Hvis vi skulle slått sammen produksjonen vår ville vi som kjent fått problemer med konsesjonsreglene. Litt tilfeldig kom vi i inngrep med Felleskjøpet Fôrutvikling, som gjerne kunne tenke seg inn i et prosjekt med muligheter for fôringsforsøk. Dermed begynte snøballen å rulle. Kontakten endte i en intensjonsavtale, og dermed sto vi overfor et prosjekt som også var et FoU-prosjekt. Dette gjorde prosjektet realiserbart i forhold til lover og regler. Slik sett kan du si at tilfeldighetene spilte på lag med oss, forteller en av de sentrale initiativtakerne, John Langmo.

 

PÅ TREDJEMANNS GRUNN

Men det dukket likevel opp problemer underveis. For eksempel kunne de ikke bygge på en av initiativtakernes grunn grunnet mangel på spredeareal. Etter litt fram og tilbake endte de så på eiendommen Belling, som eies av Oddvar Grønflaten. Han er ikke involvert i prosjektet på eiersiden, men er i dag ansatt i Fosengris BA. De tre andre, Isak, Asbjørn og John, har henholdsvis 9 kilometer, 70 kilometer og 9 kilometer å reise fra eiendommene sine til fellesfjøset på Belling. Tomta ligger i et kornområde med spredearealer i nærmiljøet.

Fosengris fikk konsesjon til 1400 slaktegriser i fellesfjøset, som også har avvenningsbinger med plass til 192 griser.

 

18. MAI 2002

Etter to-tre års planlegging begynte de å bygge huset sommeren 2001. Den 18. mai 2002 kom de første smågrisene til gards, og til jul var fjøset fullt. Det betyr at de allerede har lagt et helt driftsår bak seg.

Mange har fattet interesse for prosjektet, og både skoler, høyskoler og svinebønder fra andre områder har vært på besøk.

– Det sosiale ved et prosjekt som dette teller mye for alle oss som er med. Det har blitt tynnere grisemiljø i Rissa også, og for oss som produserer smågris er det viktig å holde oppe et godt sosialt og faglig miljø. I tillegg er det naturligvis viktig å sikre avsetning for smågrisene som vi produserer. Vi vet hva det vil si å oppleve stopp i smågrisleveringa, sier John og Isak.

 

ULIKE TYPER

De tre som samarbeider har helt forskjellige egenskaper, og de vet å utnytte forskjellene. Isak er teknisk sjef. Han har både interesse, kunnskap og håndlag med teknikk og praktiske utfordringer, som for eksempel å utvikle den fikse vektløsningen som står i gangkorridoren som går på langs gjennom hele langveggen av huset.

Asbjørn, som bor lengst unna av de tre, er regnskapssjef og steller med finansene.

John har kontaktene og nettverket. En skal ikke snakke lenge med John før en forstår at han er strategen bak mye av det som er utviklet. Vi kaller ham derfor strategisjef.

Poenget er at de tre utfyller hverandre gjennom sin forskjellighet. Oddvar, som bor og driver jordbrukseiendommen hvor grisehuset står, er som sagt ansatt. Men Oddvar har også bakgrunn i byggebransjen, og deltok aktivt i hele byggeprosessen. Oppdragsgiverne karakteriserer ham som en svært flink og pålitelig arbeidskar. Oddvar driver for øvrig med melk og storfekjøttproduksjon på sin egen gård.