Publisert: 04.12.2020 Oppdatert: 04.12.2020

Stikkord:

Felles satsing på bygg for bonden

Felleskjøpet Agri inngår ­samarbeidsavtaler med Steinar Myhre AS og Midt Norsk Bygg og Eiendom AS for felles ­satsing på bygg til landbruket.


Bildet: Fjøset til Kristin Øverland og Svein Rian i Meldal er et av prosjektene som Felleskjøpet Agri, ­Steinar Myhre og Midt-Norsk Bygg og Eiendom nylig har gjennomført sammen.

 

De inngåtte avtalene er en milepæl innen landbruksbygg. Sammen vil partene kunne levere alle typer landbruksbygg med et felles kontaktpunkt for kunden. FK Agri mener at dette skal bli  virkelig bondenytte i praksis med kort og effektiv byggetid og gjennomgående høy kvalitet.

Avtalene styrker og formaliserer et allerede suksessfullt samarbeid mellom partene fra Sogn og Fjordane og nordover. Partene vil sammen satse spesielt på landbruksbygg til alle husdyr i Innlandet og på bygg til svin og fjørfe i hele området til Felleskjøpet Agri SA. For landbrukskundene vil samarbeidet bety et felles kontaktpunkt, kortere byggetid og mer effektiv bygging av alle typer landbruksbygg samt effektive og gode løsninger med gjødselkjellere. 

 

AVTALEPARTNERE: Hans Petter Myhrås i Steinar Myhre AS, Grazvydas Ruseckas i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS, Steinar Norodd Myhre, Erik Bakk i Felleskjøpet Agri SA, Reidar Alsvik i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS, og Espen Myhre i Steinar Myhre AS.

 

Vil bli ledende
Årlig settes det opp ca. 700 landbruksbygg her i landet. Felleskjøpet Agri er leverandør av teknologi og utstyr til ca. 150 prosjekter årlig, og med det inngåtte samarbeidet ønsker partene sammen å ta posisjonen som den ledende entreprenøren av landbruksbygg i Norge.

– Felleskjøpet Agri har siste år løftet satsningen på husdyrbonden, innendørsmekanisering og landbruksbygg. Med dette samarbeidet samler vi kompetanse og gjennomføringsevne på stålbygg, trebygg, betong, innredning og tekniske løsninger, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg i ­Felleskjøpet Agri.

Steinar Myhre AS har gjennom over 20 år med bygging i landbruket etablert seg som en ledende leverandør av landbruksbygg i den midtre og nordre delen av Norge. Men nå vil det kunne nå bredere ut.

Steinar Myhre AS kjøpte nylig 50 % av aksjene i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS og eier fra før også 50 % i Hårr Snåsa Betong AS.