Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Feil støping av gulv

Feil støping av gulv i grisehus kan bety et gulv som ikke holder, et gulv som er for glatt, eller et gulv som gir leddbetennelse hos smågrisen.


Feil støping av gulv

Feil støping av gulv i grisehus kan bety et gulv som ikke holder, et gulv som er for glatt, eller et gulv som gir leddbetennelse hos smågrisen.

 

Gulvet i grisehuset er viktig, og temaet ble satt i fokus under innredningsseminaret på Hamar. Gulvet skal vare like lenge som huset, og overflaten skal ha den rette strukturen. Likevel slurves det her. De som støper er flinke til å bruke laser og få riktig fall, men det blir relativt ofte et resultat med sprekker og feil overflate. Gulvet kan bli for glatt eller overflaten kan ha for mye nupper. Det siste kan gi leddbetennelse hos smågris.

Bengt Lindquist fra Sverige monterer innredning, men har også spesialisert seg på å legge epoxygulv i grisehus. Han har hatt oppdrag både i Norge, Sverige og Danmark.

– Flere steder i Norge er dere ikke flinke nok til støping av gulv, sier Lindquist. Nylig besøkte han et halvt år gammelt norsk grisehus.

– Gulvet var veldig dårlig, med mye sprekker og ikke egnet til gris, forteller Lindquist.

 

Vibrér ved støping

I tillegg til å ha rett betongkvalitet er det viktig at en får lufta ut av betongen ved støping.

– En feil noen gjør er at det støpes gulv uten at en vibrerer ved støping. Det gir mer luft, mer sprekker og et gulv som holder dårligere, forklarer Lindquist og anbefaler bruk av vibrobrygge.

For å få gulvet passe glatt med riktig struktur, er det også viktig å pusse gulvet på rett tidspunkt etter støping.

– Også her syndes det, tror Lindquist. Til grisehus er det beste tidspunkt for pussing ofte ca. fire timer etter støping. Lindquist anbefaler dessuten en ekstra pussing én time etter dette.

 

Vask med maursyre

– For å rekke med skikkelig pussing og etterarbeid bør en heller ikke støpe større arealer enn 500 m2 om gangen, råder Lindquist. Hvis gulvet likevel skulle bli feil støpt, er løsningen å legge epoxygulv. Det koster, men blir likevel rimeligere enn å la være.

– Hvis problemet er at gulvet er for glatt, kan en først prøve å vaske det med 5 % maursyreblanding, råder Lindquist. Metoden bør imidlertid ikke brukes på helt nytt gulv (vent minst en måned).