Publisert: 09.09.2022 Oppdatert: 08.09.2022

Stikkord:

Faste erstatningssatser er utdaterte

En samlet husdyrnæring vil at staten skal betale for dyrenes verdi når pålegg om nedslakting fattes. 


Bildet: Faste satser etter pålagt nedslakting er utdatert, mener husdyrnæringa. (Foto: Tore Mælumsæter)

 

Det framgår av flere høringssvar etter at for­skriften om erstatning etter offentlig pålagt nedslakting har vært på høring hos landbruks­departementet.

Ønsker endring
Husdyrnæringa ønsker å endre dagens system med standardiserte satser, som sist ble regulert i 2014.

– Satsene som var på høring var allerede utdaterte, og faste satser følger ikke med på utviklingen, sier spesialrådgiver og veterinær
Peer Ola Hofmo i Norsvin. Han har undertegnet høringsuttalelsen på vegne Norsvin SA. 

Urimelig
Sykdommen MRSA, som ofte medfører nedslaktinger, påvirker ikke grisenes helse, sier han.

– Hele besetninger avlives for å beskytte mennesker og for å unngå å belaste helsevesenet. Veterinæren mener også at det er urimelig at produsentene skal tape økonomisk for å beskytte folkehelsen.

Stor belastning
Etter at 15.000 verpehøns ble nedslaktet i ­Rogaland i fjor høst som følge av et utbrudd av fugleinfluensa, uttalte landbruks- og matminister Sandra Borch at erstatningssatsene for fjørfe bør økes.

– Jeg håper landbruksministeren også ser utfordringene i det vi mener er et utdatert system for erstatninger etter pålagt nedslakting og destruksjon. Det er en stor belastning for produsenten å måtte avlive dyr, og store kostnader følger med for påfølgende destruksjon, sier Hofmo.