Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fasefôring av smågris lønner seg

Det er vanlig å fôre smågrisene med ett og samme fôr fra fødsel til 25 – 30 kilo. Men skifte av fôrblandinger etter smågrisenes ulike faser kan spare deg for penger og helseproblemer.


Fasefôring av smågris lønner seg

Det er vanlig å fôre smågrisene med ett og samme fôr fra fødsel til 25 – 30 kilo. Men skifte av fôrblandinger etter smågrisenes ulike faser kan spare deg for penger og helseproblemer.

 

Ved å skifte til en smågrisfôrblanding med lågere proteininnhold fra 16 – 18 kg levendevekt, reduseres fôrkostnadene med 7 kr per smågris. I tillegg vil en oppleve mindre problemer med diare og andre helseproblemer i siste del av smågrisperioden samt økt tilvekst og bedre fôrutnyttelse. Det mest vanlige er å bruke ett og samme smågrisfôr fra fødsel til 25 – 30 kg levendevekt. Det å lage et smågrisfôr som fungerer optimalt i hele denne perioden er nesten en umulighet. Spesielt på slutten av smågrisperioden vil det bli unødvendig høg tilførsel av næringsstoffer som både er dyrt og uheldig med hensyn til å oppnå gode produksjonsresultater.

 

Tilpass fôr og fôring til smågrisens behov

Hos smågris er behovet for protein og aminosyrer høgt i dieperioden og de første 2 – 3 ukene etter avvenning, mens det avtar gradvis fram mot omsetning eller flytting. Ved bruk av ett og samme fôr fra fødsel til 25 – 30 kg levendevekt, vil smågrisen i lange perioder bli både underfôret og overfôret med protein (se fig. 1). Ved fasefôring med to fôrblandinger vil disse over- og underfôringsperiodene bli redusert og resultere i bedre fôrutnyttelse og tilvekst samt reduserte fôrkostnader.

 

Bedre helse og produksjonsresultater

Som det går fram av figur 2, går behovet for protein relatert til energibehovet gradvis ned i framfôringa av smågris. Overforsyning med protein vil være negativt av flere årsaker. Overskuddsproteinet må omdannes til energi og overskuddsnitrogen må ut av kroppen. Dette koster energi og er en belastning for smågrisen. Ødemsjuke oppstår ofte rundet 3 uker etter avvenning. Et smågrisfôr som er mer tilpassa smågrisens behov denne perioden, vil redusere faren for ødemsjuke og samtidig gi bedre tilvekst og fôrutnyttelse.

 

Bytt til et fase II – smågrisfôr tre uker etter avvenning

Fra avvenning ved 11 kg levendevekt til 16 – 18 kg levendevekt går det normalt to og en halv til tre uker, og fôrforbruket vil ligge rundt 7 – 8 kg per gris. I perioden fra 3 til 5 uker etter avvenning eter smågrisen ca 17 – 18 kg fôr. De siste to ukene går det med over dobbelt så mye fôr som de første tre ukene. Et fase II smågrisfôr vil være såpass mye billigere at det vil føre til en innsparing i fôrkostnadene på rundt 7 kr per smågris. Hvis en har smågrisen i 6 uker i klimabingene, vil innsparte fôrkostnader kommer opp i 10 – 11 kr per smågris.

  Fasefôring vil styrke økonomien i smågrisproduksjonen

Smågrisprodusenter i de store griseproduserende landene som for eksempel Danmark, bruker minimum 3 ulike smågrisfôrblandinger i perioden fra fødsel til 35 kg levendevekt. I fødeavdelingen bru brukes en såkalt prestarter for å tilvenne smågrisen tørt fôr og avlaste purka. Fra avvenning og 2 – 3 uker brukes en «weaner- blanding» som etterfølges av en «starter-blanding» eller en fase-II smågrisblanding fram til 25 – 30 kg levendevekt. Det er denne blandingen vi så langt har manglet i Norge, men som nå er i markedet som FORMAT Kvikk II. Ved å gjennomføre fôringsopplegget FORMAT Mysli G avløst av FORMAT Kvikk I og deretter FORMAT Kvikk II i perioden fra fødsel til ca 30 kg levendevekt, vil en kunne redusere fôrkostnadene med minst 7 kr per smågris. I en konsesjonsbesetning vil dette bety 15 000 kr per år.