Publisert: 26.02.2018 Oppdatert: 27.02.2018

Stikkord:

Farskapstest

Ved tvil om identitet og/eller slektskap på purker i avlsbesetningene kan det være aktuelt å gjennomføre en DNA-basert slektskapskontroll (farskapstest).


Analysen gjøres ved hjelp av vevsprøver fra dyret selv; fra avlsbesetningene benyttes hovedsakelig hårprøver til farskapstest. DNA isoleres av BioBank AS på Hamar, mens selve slektskapsanalysen utføres på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB.

Viktig informasjon

  • Norsvin v/avlsdatakonsulent (tlf. 62 51 01 00/ 951 55 020) skal varsles i forkant av prøvetakingen.
  • Skjemaet [Farskapstest] (se link nedenfor) fylles ut og sendes med prøvene. Merk: det skal fylles ut et skjema per binge det tas prøver fra.
  • Analysen tar maks 14 dager fra prøvene er mottatt på BioBank.  Når resultater foreligger, vil Norsvin v/avlsdatakonsulent ta kontakt med den aktuelle besetningen.
  • Pris per prøve er kr 580, som faktureres produsent. Prisen omfatter utstyrs- og arbeidskostnader i forbindelse med DNA-isolasjon og farskapstest.

Skjema for farskapstest finner du her: Farskapstest skjema

Veiledning for hårprøvetaking finner du her: Veiledning hårprøver