Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Farlig fugleinfluensa og gris


Farlig fugleinfluensa og gris

 

Det har i den siste tiden vært mye fokus på den aggressive varianten av fugleinfluensa (H5N1), i og med at sykdommen nå også er funnet på fugl i Europa. Denne varianten av fugleinfluensa ble første gang påvist i 1997 i Asia.

Sykdommen er først og fremst en sykdom som rammer fugler. Det er rapportert om ca. 120 tilfeller hvor folk er blitt smittet. Omkring halvparten av disse er døde. De som har dødd av sykdommen er i alt vesentlig personer som har hatt svært nær kontakt med smittede fugleflokker, og eldre mennesker med nedsatt immunforsvar.

Det er hittil ikke påvist at viruset smitter mellom mennesker. For at det skal kunne skje må viruset endre seg, for eksempel ved at det bytter genmateriale med et annet influensavirus. Slike nye kombinasjoner av viruset kan oppstå for eksempel dersom griser blir smittet.

– Inntil videre anser ikke Norsvin det ikke nødvendig å innføre nye tiltak med henblikk på smittebeskyttelse. Vi vil imidlertid oppfordre alle ansatte og andre til å følge råd fra Folkehelseinstituttet om å unngå å ha nærkontakt med fugler i de landene hvor denne varianten av fugleinfluensa er utbredt. I første rekke gjelder det land i østlige deler av Asia, sier administrerende direktør Harald Gjein i Norsvin.

Se mer om fugleinfluensa og råd fra Folkehelseinstituttet her: http://www.fhi.no/