Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Får skylda for det meste


Får skylda for det meste

 

I handelen (HSH) er det ikke mye nytt under solen. Hør bare hva jordbruket får skylda for i en kommentar som direktør Thomas Angell skriver i kjøttbransjens blad;

”Gjennom importvernet blir vi i noen grad skjermet mot prisstigningen internasjonalt. Men her hjemme sørger vi likevel for å stelle oss slik at matprisene vil øke. Således resulterte årets jordbruksoppgjør i at produsentprisene økes tilsvarende 870 mill kr fra 1.7, og med ytterligere 635 mill kr fra 1.1.09. Samlet kan prisene på norskproduserte jordbruksvarer stige med 3,25 prosent. Konsekvensene blir økt grensehandel, svekket konkurranseevne i næringsmiddelindustrien og videre generell prisstigning som i sin tur vil gi høyere rente”.

Intet mindre, altså (red. anm.).