Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 26.06.2019

Stikkord:

Fantastisk smågristilvekst i vest

Oddlaug og Osmund Birkeland fikk rekordtilvekst på smågrisene i 2018. Smågrisene i Vikedal, Vindafjord, vokste 754 gram per dag fra avvenning til salg. Det er 100 gram mer enn de nest beste besetningene.


Best på smågris i 2018 ble Oddlaug og Osmund Birkeland i Vindafjord, nord i Rogaland. Ekteparet bygde grisehus og satset på smågrisproduksjon i 2010. Ni år seinere er de best på smågris. Gården har også melkeproduksjon. Birkeland har vært best også her, og hatt høyest mjølkeavdrått blant besetninger med mindre enn 20 kyr. Birkeland har i dag smågrisproduksjon med sju ukers puljedrift og 55 i pulja. Beregna antall avvente i 2018 var 31, men de tre siste puljene har de hatt noe over 15 levendefødte, og avvent 14 smågriser. Birkeland har SPF-besetning og egenrekruttering av livdyr. De har landsvinkjerne, TN70-purker og inseminer brukspurker med duroc.

Best på smågris
Men det er i smågrisproduksjonen 

Birkeland er aller best, spesielt på tilvekst. Der slår de alle andre besetninger. Besetningen i Vikedal har 100 gram mer i tilvekst per dag enn de nest beste besetningene.

– Vi gjør ikke så mye spesielt, men vi er systematiske, har noen rutiner vi følger, og prøver å være på hugget hele tiden. Det har kanskje gitt resultater, tror Osmund. Et eksempel er temperaturen i bingen. Birkeland har FS-binger der smågrisene går igjen etter avvenning. Når purkene går med unger prøver Birkeland å holde en temperatur på 16,5 grader i fjøset. Straks mødrene forlater føde/smågrisavdelingen, øker de temperaturen til 22 grader. Slik holdes den ei uke. Deretter starter nedtrapping med en halv grad hver andre dag til de ender på 18 grader tre uker etter avvenning.

Smågrisfôr med toksinbinder
– Smågrisene er ekstra var på fôret. Smågrisfôret må derfor holde topp kvalitet hele tiden, sier Osmund. De bruker smågrisfôr med toksinbinder.

– Det koster litt mer, men vi mener det er verdt det, sier Vindefjordbonden. Smågrisfôret får de for øvrig fra Fiskå Mølle, og det har vært stabilt og bra.

– Etter to uker med reint smågrisfôr faser vi inn laktasjonsfôr, opplyser Osmund. Tre uker etter avvenning får smågrisen et fôr med 50 prosent smågrisfôr og 50 prosent  laktasjonsfôr.

– Det gir et rimelig, men godt fôr. Noen vil kanskje mene det er for lite protein, men vår erfaring er at dette fungerer godt. Danske rådgivere vi bruker mener også det samme, sier Osmund. Birkeland har for øvrig tørrfôring appetitt i smågris/fødebingene.

Ekstra vann til de minste
Birkeland bruker ammepurker, og de aller minste smågrisene eller seinest fødte får gå med ammepurke (5 til 10 binger av 55 får gå med ammepurke). Disse smågrisene har normalt ammepurke ei ekstra uke, men et par purker blir med over som ammepurke til neste kull. Også de nest minste smågrisene får litt ekstra stell.

– Vi gir ekstra vann i egen tro ei ukes tid til bingene med de nest minste grisene. Da synes vi de klarer avvenningen bedre. Det kan også dreie seg om fem binger av 55, opplyser Oddlaug.

Obs ved 8 – 10 dager
Birkeland er spesielt oppmerksomme på smågrisene 8 – 10 dager etter avvenning.

– Det er ofte da det kan skje noe eller bli diaré. Vi gir godt med silo til smågrisene hele tida. Det tror vi er bra for magen, sier Oddlaug. Men hun observerer smågrisene ekstra nøye i den kritiske perioden.

– Hvis de ser litt daffe og pjuskete ut er vi nøye med alt vi gjør. Vi kan også legge litt «AniDry» desinfeksjon i bingen for å dempe presset, opplyser Oddlaug. Og normalt kveler de det som kan ha vært start på diaré før det blir noe utbrudd. Iallfall har besetningen veldig sjelden problem med diaré. I tillegg til høy tilvekst får Birkeland også smågrisen veldig raskt fram til salgsvekt. I 2018 ble smågrisene solgt 28 dager etter avvenning med ei vekt på 32,5 kg. Dette er faktisk ei uke raskere framfôring enn de nest beste besetningene.