Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

FAKTA om PMWS:


FAKTA om PMWS:

 

Virussykdom: PMWS* er et syndrom eller et sjukdomskompleks forårsaket av flere samvirkende faktorer knyttet til grisens miljø og helsesituasjon. En forutsetning for at PMWS skal utvikles er forekomsten av et virus, Porcint Circovirus 2 (PCV2).

Stort økonomisk tap: Syndromet ble første gang beskrevet i Canada i 1991 og har siden spredd seg over hele verden. PMWS er en produksjonssjukdom som kan gi store økonomiske tap i form av markert høyere dødelighet på avvent gris, mer problemer med andre sykdommer og lavere tilvekst.

Ukjent «agens X»: Når syndromet slår til utløses det trolig av andre infeksjoner i besetningen eller faktorer som stresser grisene og svekker grisenes immunforsvar. Ekspertene spekulerer i om det kan finnes en spesifikk ennå ikke kjent infeksjon («agens X») som drar i gang syndromet.

Antistoffer i Skandinavia: Den skandinaviske halvøya er i en særstilling når det gjelder PMWS. Antistoffer av PCV2 er imidlertid registrert i 80 til 100 prosent av besetningene i både Norge, Sverige og Finland siden starten av 1990-tallet.

Norge og Finland: I Norge ble PMWS konstatert i to bruksbesetninger i 2003. Besetningene ble sanert. PMWS er ikke diagnostisert i Finland, men i 2006 ble det påvist PMWS i smågris som ble sendt fra Finland for oppfôring i Sverige.

123 svenske besetninger: I Sverige ble PMWS først påvist ved en teststasjon i 2003, deretter i en bruksbesetning i 2004. Innen utgangen av 2004 hadde PMWS spredd seg til 16 besetninger. Ett år etter var antallet 41 besetninger. Ved utgangen av 2006 var det konstatert PMWS i 123 besetninger i Sverige. I dag er 30 av de 123 besetningene friskmeldte.

I Sverige er dødeligheten som en følge av PMWS lavere enn i andre land. Fram til i sommer kan det ha sammenheng med fraværet av virussjukdommen PRRS**. Land som også har PRRS har større problemer med PMWS.

*) PMWS står for Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome.

**) PRRS står for Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome og fører til problemer med luftveier og reproduksjon.