Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fakta om LA-MRSA


Fakta om LA-MRSA

// LA-MRSA er en bakterie, og ikke en farlig dyresykdom. Den gir ikke sykdom hos grisene. MRSA ønskes bekjempet fordi den kan skape problemer i humanmedisinen. // LA-MRSA er gule stafylokokk-bakterier som har blitt motstandsdyktige mot flere typer antibiotika. Griser og mennesker kan smitte hverandre, og kan være bærere av LA-MRSA på huden, i svelget og i nesen. I grisehuset vil LA-MRSA være i støvet, på alle overflater og i luften. // Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner. Det er derfor viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner. // LA-MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. Det finnes flere ulike varianter, den som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA. 

Ikke farlig å spise kjøtt

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten. Bakterien finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet. Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du på Matportalen.