Publisert: 11.01.2016 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fakta om fôr


Fakta om fôr

// Grovt regnet går 25 prosent av norsk kraftfôrproduksjon til gris, 25 prosent til fjørfe, og 50 prosent til drøvtyggerne   (melkeku/ammeku/sau).

// Total kraftfôrproduksjon i Norge er 1 960 000 tonn.

// Andelen av norske karbohydratråvarer i kraftfôret blir stadig lavere. Importen øker tilsvarende.

// De to siste åra har vi importert mellom 450 og 600 000 tonn korn til vår kraftfôrproduksjon, herav 160 – 180 000 tonn fôrhvete. Dette er tapt verdiskapning i norsk jordbruk.

// Norsk matkornandel avhenger mye av vær og vind det enkelte år. I årene 2004 – 2008 produserte vi 75 prosent av det norske mathvetebehovet sjøl. I sesongen 2008 – 2009 produserte vi mest fôrhvete, i alt 300 000 tonn.

// Andelen norskproduserte karbohydrater i fôret har gått ned fra 63% i 1997 til 43% i 2014.