Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fakta om Bækken gård


Fakta om Bækken gård

// Sammen med Britt Synnøve Julien overtok Vidar Julien hennes foreldres gård Bækken på Grue vestside, Hedmark, 1.1.2006.

// Gården består i dag av snaut 900 dekar fulldyrket areal, hvorav 450 er eid. 250 dekar er lagt om til økologisk.

// Hovedproduksjonen er konvensjonell kombinert svineproduksjon med kapasitet til 38 årspurker, planteproduksjon og skog. Det produseres i gjennomsnitt rundt 850 smågriser i året. Vel 500 fôres opp til slaktegris, mens resten selges som smågris.

// Et planlagt byggeprosjekt i 2008 på cirka 8,5 millioner kroner ble skrinlagt.

// I dag drives sju ukers puljedrift med 12 purker i puljen og ditto antall fødebinger.

// Økonomien i bruk av hytter og luftegårderpå frimark skal sammenliknes med konvensjonell produksjon. Det vil redusere byggekostnadene vesentlig, og driftskostnadene vil antakelig også gå ned. Gjødselhåndteringen vil i sin helhet skje maskinelt og mer effektivt. Gjødseltrekk og mye manuelt arbeid erstattes med lettvint maskinell håndtering av halm, talle og fôringsstasjon.