Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fagsenteret blir Animalia

Animalia. Du tenker med en gang på dyr, både levende og døde. Dette er kanskje hovedgrunnen til at Fagsenteret for kjøtt nå har valgt å skifte navn.


Fagsenteret blir Animalia

Animalia. Du tenker med en gang på dyr, både levende og døde. Dette er kanskje hovedgrunnen til at Fagsenteret for kjøtt nå har valgt å skifte navn.

 

Det gamle navnet ga først og fremst assosiasjoner til slakt og kjøtt som råvare.

– Men Fagsenteret har jo hele tiden vært mye mer enn det. Vi følte derfor behov for å tydeliggjøre dette ved å endre navn og profil. Det ligger en omfattende prosess bak et navne- og profilskifte. Jeg må innrømme at også jeg opplevde det nye navnet som litt fremmed første gangen jeg hørte det. Men etter hvert har jeg blitt mer og mer fortrolig med det, og nå føler jeg meg overbevist om at dette er et riktig og gjennomtenkt valg. Navnet er enkelt å uttale, lett å skrive, og det er lett å huske. Men framfor alt gir det videre assosiasjoner enn det gamle og litt tunge navnet, sier administrerende direktør Tor Arne Ruud i Animalia til Svin.

 

TYDELIGERE PROFIL

Sterkere og tydeligere profil er hovedbegrunnelsen for navneskiftet. Det nye navnet vil også fungere internasjonalt på en helt annen måte enn det gamle. I tillegg er det praktiske forhold som adresser på hjemmeside, domener, e-postadresser osv. som kan endres uten praktiske forviklinger.

Fagsenteret for kjøtt ble etablert i 1998. Fra før kjente vi for eksempel Helsetjenesten for svin som var etablert under eget navn og med egen logo. Organisasjonsmessig har likevel Helsetjenesten sortert under Fagsenteret. Også andre enheter i Fagsenteret har hatt sine egne profilelementer. Dette har gjort Fagsenterets profil litt fragmentert og uoversiktlig. Nå vil Animalia bli brukt som samlenavn på alle aktivitetene, med beskrivende undertekster som for eksempel Helsetjenesten for svin.

 

HVA ER ANIMALIA?

Basisaktivitetene drives av midler fra Omsetningsrådet, altså midler som kommer fra norske kjøttprodusenter. Slik finansieres bl.a. Helsetjenesten for svin, In-Gris, utvikling og drift av klassifiseringssystemet og forsøksnedskjæringen av gris i halvsøskentesten. I tillegg gjennomføres det prosjekter med finansiering fra forskningsmidler, og det selges tjenester og oppdrag. I styret for Animalia sitter det representanter fra både Kjøttbransjens Landsforbund og Gilde Norsk Kjøtt, og de veksler på å ha styrelederen. Målet er at Animalia skal være en lønnsom investering for norske bønder, og en god samarbeidspartner for andre forsknings- og kompetansemiljøer. Animalia ønsker å være et av landets ledende fagmiljøer i norsk kjøttproduksjon.

Virksomheten er ganske omfattende, og er kategorisert i tre hovedområder. Men innenfor disse hovedområdene er det mange underområder. Vi lister opp de viktigste her;

Husdyrkontrollene (sau, storfe og gris), forebyggende helsearbeid (sau, kjøttfe, gris, Koorimp), hanngrisprogrammet, fagtjenesten for ull, dyrevelferd, mattrygghet, klassifisering, prosessoptimalisering, biprodukter, kjøtteknologi og råstoffkunnskap, forsøksskjæring, spekemat og fagopplæring, videreutdanning og rekruttering.