Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fagdag i regi av Forum Gris Trøndelag


Fagdag i regi av Forum Gris Trøndelag

 

Forum Gris Trøndelag er i siget. Fredag 30. mai ble det arrangert en vellykket fagdag på Inderøy i Nord-Trøndelag med om lag 50 tilstede, inkludert inviterte leverandører og veterinærer. Første del av møtet var lukket, og her ble resultatene av arbeidet med fôrprøver, smittebeskyttelse og vaksinering diskutert. Det var enighet om at de besøkene som den innleide konsulenten Erik Jenssen fra Svinerådgivning Vest i Danmark har gjennomført, har tilført medlemmene verdifull kompetanse. Freddie Helgesen fra Jæren Veterinærservice sa blant annet at han hadde hatt gode erfaringer med å delegere oppgaver som vaksinering og medisinering av enkle lidelser som eksempelvis leddbetennelse, til bonden selv. Han presiserte at dette selvsagt skjer innenfor lovens rammeverk, og etter grundig opplæring av produsentene.