Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Færre, men tyngre griser i 2007

Det ble levert færre griser i fjor enn i 2006, men slaktene var til gjengjeld tyngre. Og kjøttprosenten var noenlunde stabil.


Færre, men tyngre griser i 2007

Det ble levert færre griser i fjor enn i 2006, men slaktene var til gjengjeld tyngre. Og kjøttprosenten var noenlunde stabil.

 

Middel slaktevekt for slaktegris ble 77,59 kg. Det er 2,67 kg mer enn i 2006. Det er innregistrert 1457 millioner griser mot 1521 millioner i 2006, det vil si en nedgang på 64 tusen griser. Totalvekta for all gris i 2007 er 117,3 millioner kg mot 116,3 millioner kg i 2006.

Middel kjøttprosent i 2007 ble nøyaktig 57,00. Det er 0,1 prosentenheter lavere enn året før.

Den totale produksjonen av gris har med andre ord økt med én million kilo, slik at økningen skyldes økte slaktevekter. Middel slaktevekt i desember, 77,77 kilo, ligger nesten fem kilo høyere enn i 2006.

Middel kjøttprosent endte på 57,0, takket være en god desembermåned med 57,15 prosent i gjennomsnitt. Dette er et resultat som er bedre enn i desember 2006.

Dårlig kjøttprosent i 2007 skyldes i stor grad det høye vektnivået. Desemberresultatene bekrefter denne påstanden. Korrelasjonen mellom kjøttprosent og slaktevekt er –16,4 prosent. Tilsvarende tall for 2006 er –14,7 prosent, noe som betyr at forholdet mellom slaktevekt og kjøttprosent har forverret seg i løpet av 2007. Animalia konkluderer med at den norske grisen blir fetere når slaktevektene blir høye. Vi er på et vektnivå som er «all time high».

For griseslakt, som har et lavt og stabilt beininnhold på 12,5 – 13,0 prosent, er det først og fremst kjøtt- og fettinnholdet som endrer seg med økende eller avtakende slaktevekt.