Publisert: 28.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Færre eiere


Færre eiere

 

Ved årsskiftet var det registrert 28 740 aktive eiere i Norsk Kjøttsamvirke, en nedgang på 2 211 fra 2002. Reduksjonen har sammenheng med at det blir stadig færre gardsbruk i Norge, samt at samdriftsløsninger registreres som én eier i kjøttsamvirket.