Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Færre aktører, integrering og utenlandsk kapital

Sterk effektivisering, færre aktører, mer foredling, tettere bånd mot både bonde og matvarekjeder, kamp om svinebonden, samt utenlandsk kapital inn i bransjen. Slik spår bransjefolk at slakteri-Norge ser ut i 2012.


Færre aktører, integrering og utenlandsk kapital

Sterk effektivisering, færre aktører, mer foredling, tettere bånd mot både bonde og matvarekjeder, kamp om svinebonden, samt utenlandsk kapital inn i bransjen. Slik spår bransjefolk at slakteri-Norge ser ut i 2012.

 

Svin har spurt de største aktørene i bransjen om hvor slakteri-Norge befinner seg i 2012.

– Jeg skulle ønske en kunne se inn i glasskula. Men generelt tror jeg trenden vi er inne i fortsetter. Det betyr fortsatt et sterkt trykk på marginer, effektivisering og strukturrasjonalisering i bransjen. Denne kan bli ytterligere forsterket med en ny WTOavtale. Uansett får vi færre og mer spesialiserte anlegg. Dette gjelder både slakting, skjæring og foredling. Generelt blir det også større grad av foredling enn før, sier konsernsjef Axel Krogvig i Nortura. Han får støtte av de andre aktørene i Slakteri- Norge.

– Effektiviseringen blir minst like kraftig som de fem årene vi har vært igjennom. Framover må vi effektivisere gjennom å tenke smartere enn vi har gjort, sier Svein Fatland i Fatland.

 

Kontraktproduksjon kommer?

Smartere betyr for eksempel tettere kontakt mellom leddene fra jord til bord.

– For bonden kan det bety en form for kontraktsproduksjon, sier Svein Fatland. Han tror ikke slakteriene vil gå inn på eiersiden i primærproduksjonen, iallfall ikke de neste fem årene. Han har heller ikke særlig tro på flere purkeringer.

– Produksjonsformen er ikke effektiv nok, mener Fatland.

– På kort sikt kan vi få flere purkeringer, men på lenger sikt når/hvis konsesjonsgrensene endres blir det heller færre, spår Ståle Gausen direktør i SPIS Grilstad Midt Norge.

Fatland er for øvrig i gang med et prosjekt der tettere samarbeid/kontakt mot både bonde og kunde står sentralt. Også de andre private aktørene tror det går i den retning.

– De enkelte aktørene vil dessuten i større grad finne en balanse mellom slakting og fordeling. Dette sammen med kontrakter, kan gjøre markedsregulering enklere og rimeligere, tror Svein Fatland.

– Jeg tror ikke vi får kontraktproduksjon som basis for produksjon av mørke kjøttslag. Men det kan bli mer integrering i verdikjeden enn i dag. Vi vil for eksempel få en form for kontraktproduksjon innen spesialprodukter. Og det blir mer og mer spesialprodukter, sier Axel Krogvig. Heller ikke han tror slakteriene vil gå inn på eiersiden i selve produksjon for å sikre tilførsler.

 

Satsing Midt-Norge

Nortura satser nå i Nordland der et nytt slakteri skal erstatte tre gamle. Dette skal stå klart neste sommer.

– Vi vil i tillegg ha særlig fokus på Midt-Norge framover. Det gjelder i første rekke investering i storfeslakting, men kanskje også fjørfe.

– Hvis vi trenger ytterligere behov for kapasitet på fjørfeslakting vil denne trolig havne i Midt Norge, sier Krogvig. Fra før av satser SPIS-gruppen i Midt Norge. Neste år vil de samle aktørene Midt Norge Slakteri AS, Eidsmo Dullum og Grillstad i nytt anlegg utenfor Malvik. Grilstad er allerede med og nytt navn er SPIS Grilstad.

Fatland derimot satser ikke nord for Dovre.

– Våre investeringer kommer først og fremst innen foredling, og da i Ølen og i Sandefjord.

Furuseth har ingen store investeringsplaner neste fem år.

– Vi vil neppe satse innen foredling, men vi vil oppgradere anlegget vi har, opplyser Thor M. Furuseth i Furuseth.

Prima flytter i disse dager inn i nytt topp moderne slakteri og har investert 130 millioner.

– Vi har Sør-Rogaland som base for vår satsing, og har tro på at mindre aktø- rer med sterk lokal forankring vil ha en framtid i denne bransjen, sier adm. direktør Are Verås.

Nye slakterier betyr trolig også enda tøffere kamp om bonden som leverandør.

– Vi har i dag en underdekning på alle kjøttslag. Det må bety tøff kamp om både kua, grisen og sauen, sier både Ståle Gausen i SPIS Grilstad Midt Norge og Are Verås i Prima. Begge ønsker å framstå som det beste alternativ for bonden i sitt område.

 

Utenlandsk kapital

– Utenlandsk kapital er allerede inne i fjørfebransjen. Dette kan komme også innen de andre dyreslagene, tror Krogvig. Han tror det er sannsynlig at det er færre men større aktører i slakteri-Norge om fem år enn det er i dag.

– Det er mulig at utlendinger kan komme inn på eiersiden, kommenterer Furuseth.

– Jeg tror vår bedrift vil ha de samme eierne, men kan ikke spå for resten av bransjen, sier både Fatland og Verås om utenlandsk kapital.

– I 2012 vil Norden i større grad ses på som ett marked. Det gjelder først og fremst matvarekjedene, men påvirker også slakting og foredling. Vi tror derfor det i framtida bare vil være plass til to store norske aktører innen denne bransjen, sier konsernsjef Leif Kåre Stråtveit i SPIS Grilstad, og håper de vil være den ene av disse. I tillegg vil det imidlertid være plass til aktører med nisje eller/og regional satsing.

 

Rekruttering en utfordring

– Rekruttering av arbeidstakere til slakteribransjen blir en hovedutfordring, mener Thor M. Furuseth. Dette er for øvrig et internasjonalt fenomen, men har sammenhegn med hvor godt A/S Norge går.

– Mer effektivisering kan avhjelpe situasjonen noe, men dette blir en utfordring, bekrefter både Fatland, Nortura og SPIS og Prima. Dette gjelder særlig i sentrale strøk.

– Denne bransjen blir nødt til å skaffe flere arbeidstakere med utenlandsk opprinnelse, tror Ståle Gausen.