Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Få purkene i rett hold raskt

Trenden i purkefôring er å fôre jevnere og å få grisen opp i rett hold så tidlig som mulig etter bedekning.


Få purkene i rett hold raskt

Trenden i purkefôring er å fôre jevnere og å få grisen opp i rett hold så tidlig som mulig etter bedekning.

 

– Purkefôring er en vanskelig kunst. Det finnes ingen snarveier eller et pulver du kan blande i fôret, sier Kerstin Sigfridson fra Lantmännen i Sverige. Hun er kanskje den som kan mest om dette i nabolandet. Poenget er at purkene skal ha rett hold. Fete purker blir like galt som magre purker. Fete purker kan gi problemer som sjukdom ved grising, mindre mjølkeproduksjon og vanskelig drektighet. I tillegg finnes det risiko for at fete purker skader andre purker i et løsdriftsystem.

 

To skoler – vei smågrisen

Det er to skoler når det gjelder purkefôring. Den vanlige er at purkene skal ha noe mer fôr i slutten av drektighetsperioden, for å forsøke å øke smågrisens fostervekst. Den andre er jevnere fôring, hvor teorien er at hvis purka får nok fôr tidligere i drektigheten så vil ikke ekstra fôring de siste ukene ha noe betydning. Ulempen med den første teorien kan være at purker som får mer fôr seint i drektighet kan ha mindre appetitt under den viktige dieperioden. I tillegg er det noe større risiko for feber og sjukdom under grisning.

Et tips er å veie smågrisen både ved grising og avvenning. Det gir et svar på om en har lykkes med fôring i henholdsvis drektighets- og dieperioden.

– En fødselsvekt på 1,5 er bra, mens 1,3 kg er for lavt, mener Sigfridson.

 

Utvokst først ved 6 kull

Ei purke er ikke utvokst før ved 6. kull. Hun trenger å vokse 20 – 30 kg fra 1. til andre kull, men betydelig mindre (ca. 5 – 10 kg) fra 4. til 6. kull. I fôringen må det tas hensyn til dette. Dessuten betyr temperaturen i rommet en god del. Er det under 20 grader på betonggulv og under 14 – 15 grader på dypstrø kreves ekstra fôr. Tommelfingerreglen er at fôrbehovet øker med 0,06 FEg per grad temperaturen synker. Det betyr at fem grader under anbefalt temperatur krever 0,3 FEg mer.

Veien mot ei god purke i passe hold gir også andre utfordringer. Vanlige problemer er omløp eller beinsvikt. Fôring kan ha betydning i begge tilfeller.

 

Problem ved grising

Lavt fôropptak og dårlig tilvekst på smågrisen har ofte sammenheng med helseproblemer under selve grisingen. Dette fanges ikke alltid opp hos røkteren. Et råd kan være å ta temperaturen etter grising. (Ta temperturen to ganger med 12 – 14 timers mellomrom) Hvis denne er over 39,5 grader er det stor sannsynlighet for MMA sykdommer.

Grisingsproblemer kan delvis forebygges via fôring/vann. Mer fôr de siste tre ukene øker risikoen. Grupperfôring øker risikoen, da noen spiser mer enn andre. Fôrbytte siste uka før grising øker også risikoen. Fôr av god hygienisk kvalitet minsker risikoen. Det samme gjør rikelig tilgang til grovfôr/halm. I tillegg bør purkene få rikelig med vann ved grising. Gi ekstra vann i troa.

 

Mosjon og spesialfôr

Det vanlige problemet er at en ikke får gitt diegivende purker nok fôr. Foruten problemer under drektigheten, er dette også en utfordring for neste drektighet. Det tar lengre tid til neste brunst, og antall grisunger kan bli færre. Problemet er størst hos unge purker.

For å sikre nok fôropptak er det viktigste å holde purkene friske. Jobben med å få i dem nok fôr starter dessuten med å gi dem grovfôr/halm i drektighetsperioden.

God vanntilgang er viktig. Nippelen bør gi minst 4 liter i minuttet. I tillegg bør vi gi ekstra vann under grising. Fôrhygiene er viktig, og fôring bør skje med automat eller minst tre ganger per dag. Bruk helst et diefôr. Øk sakte opp til full fôring (7 – 10 dager).

– Send gjerne purka på en kort spasertur etter grising. Det kan gjøre at den lettere kommer i gang. Temperaturen i grisehuset bør heller ikke være for høy. Purker som dier produserer mye varme, og har sjelden problemer med at det blir for kaldt. Men et kaldt rom må kombineres med bra mikroklima til grisungene, sa Sigfridson.

Det er også viktig med kullutjevning, og da slik at ungpurkene ikke får mer enn 9 til 10 grisunger. Utsatte ungpurker kan med fordel også få et tilskuddsfôr i form av et konsentrert og smakelig spesialfôr. Dette kan bryte den onde sirkelen ungpurker ellers lett kan havne i.