Publisert: 07.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Få opp interessen for SPF

– Jeg ser tre hovedutfordringer for svinehelsa framover. Vi må ta sterkere grep i velferdsproblemer som halesår, bogsår og liknende. Avlspopulasjonene må få bedre smittesikring, og mulighetene ved SPF-produksjon må brukes bedre.

 


- Få opp interessen for SPF

– Jeg ser tre hovedutfordringer for svinehelsa framover. Vi må ta sterkere grep i velferdsproblemer som halesår, bogsår og liknende. Avlspopulasjonene må få bedre smittesikring, og mulighetene ved SPF-produksjon må brukes bedre.

 

Det mener Ola Nafstad, husdyrdirektør i Animalia. Han er ansvarlig for de tre helsetjenestene i husdyrbruket, Helsetjenesten for svin inkludert. Helsetjenestene er nå omorganisert, og drives med et flat lederstruktur. Det er altså ingen egen leder for Helsetjenesten for svin, slik vi tidligere har vært vant til.

 

Det koster å spare 

Nafstad ser for seg at tre av de største helseutfordringene i svineproduksjonen blir som følger;- Vi må jobbe enda mer systematisk med velferdsproblemer som går på bogsår, halesår, magesår og liknende. Men vi har også behov for å bygge opp enda bedre smittesikring rundt avlspopulasjonene i svineavlen. Her er det hull som må tettes. Sist, men ikke minst, må vi løfte fram SPF-produksjon som en mulighet til å løfte helsestatusen og økonomien til mange flere svineprodusenter.- Men det krever kostnader å gjennomføre store saneringer?- Ja, og det er kanskje derfor vi ofte ser at SPF først dukker opp som et reelt alternativ i forbindelse med nybygging, renovering og etter store saneringer. Vi har dessverre ikke metodikk til å sanere for alle sjukdommer som vi gjerne skulle ha tatt. Metodikken kan derfor være å forsøke å løfte enda flere fram gjennom satsing på SPF. I praksis vil det være bedre produksjonsøkonomi som blir det viktigste drivkrafta for å lykkes med dette. Vi ser det veldig tydelig i forbindelse med lavere fôrforbruk ved SPF-produksjon. Jeg er jo litt forundret over at så mange produsenter fortsatt måler fôrforbruket nærmest på øyemål, når vi vet hvor viktig fôrforbruket er for økonomien i produksjonen. – Det koster å spare penger?- Ja, en må gjennom en investeringsfase for å komme til en mer lønnsom produksjon. Jeg forstår at mange kvier seg for å ta dette løftet, og det er jo særlig kostnadene ved å få opphold i produksjonen som skremmer mange. Men hvis en vil ha bedre resultater med samme arbeidsinnsats så må dette være en av de viktige e veiene å gå, sier Nafstad.

 

Frykter PRRS

– Er sjansen større for at vi også i Norge plutselig står overfor nye sjukdommer som vi tidligere ikke har slitt med?- Ja, sjansen for at det skal skje er nok større enn før. Vi har en viss beredskap når det gjelder PMWS, og der er vel svaret at en må vaksinere seg til å leve med den. Jeg er mest redd for at vi skal måtte slite med PRRS. Hvis vi må leve med denne sjukdommen, vil det være et veldig tilbakeskritt. Svenskene fikk den for noen år siden, men de oppdaget utbruddet tidlig og bekjempet det ved å handle raskt. Men denne trusselen må vi være forberedt på å kunne møte også her hjemme. – Hvordan skal vi unngå PRRS-utbrudd?- Vi må øke kompetansen om sjukdommen, og så må både veterinærer og produsenter ha åpne øyne og sinn for å se etter tegn og symptomer på den, sier Ola Nafstad.