Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

EUs missing link


EUs missing link

 

Kontrollen med mat, fôr, dyrehelse og dyrevelferd i EU skal bli bedre. En ny forordning som trer i kraft i januar 2006 er vedtatt.

Vi har ikke satt oss inn i forordningens detaljer. Der står det sikkert mye bra som uten videre kan underskrives av alle som vil en trygg og dyrevennlig matvareproduksjon. Dette er et av flere grep som EU tar for å bedre kvalitetssikringen, og det fortjener støtte. I en nyhetskommentar beskriver EU selv forordningen som The Missing Link. Erfaringene er som kjent svært dårlige i EU, ikke minst når det gjelder fôrkvalitet. Vi skal vokte oss vel for å tro at vi er de eneste i verden som er gode på dette. Likevel må det være tillatt å si at skepsisen er til å ta og føle på. Vi føler oss slett ikke trygge på at alt blir såre vel med nye forordninger, verken i det gamle eller det nå utvidete EU.