Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

EU venter svakere vekst for svinekjøttet mot 2014

Svinekjøttproduksjonen i EUs 27 medlemsland økte til 22,14 millioner tonn i fjor. Det er en økning på 1,3 prosent. Men framover mot 2014 vil fjørfekjøttet by svinekjøttet på tøffere konkurranse enn før.


EU venter svakere vekst for svinekjøttet mot 2014

Svinekjøttproduksjonen i EUs 27 medlemsland økte til 22,14 millioner tonn i fjor. Det er en økning på 1,3 prosent. Men framover mot 2014 vil fjørfekjøttet by svinekjøttet på tøffere konkurranse enn før.

 

Dette er dommen som EU-kommisjonen selv feller i sin siste rapport over landbruksutsiktene fram mot 2014. Rapporten, som ble avgitt av EUs landbruksdirektorat i mars i år, konkluderer slik på svinekjøttets vegne;

Både produksjon og forbruk av svinekjøtt ventes å øke i perioden 2007 – 2014. Men takten i produksjonsøkningen blir svakere enn hva den har vært det siste tiåret. Det skyldes først og fremst tøffere konkurranse fra fjørfekjøtt og høyere fôrpriser. Det er ventet at forbrukerpreferansene vil dreie noe i favør av det hvite kjøttet.

Det samlete kjøttforbruket i EU ble anslått til å være 84,5 kilo per capita i 2006, og det ventes å øke til 87,2 kilo i 2014. Svinekjøtt vil fortsatt være det mest foretrukne kjøttet i EU, med en markedsandel av dette på 50 prosent. Fjørfe følger tett på med 28 prosent, i hvert fall hvis det går slik i 2014 som EU-kommisjonen tror.

Dette betyr at gjennomsnittlig forbruk av svinekjøtt i EU vil stige fra dagens 42,3 kilo per capita, til 43,4 kilo i år 2014, altså en beskjeden økning, men vesentlig høyere enn det norske forbruket.