Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

EU tillater GMO, men Sverige sier nei

EU tillater bruk av GMO-holdig soyamel i kraftfôret, men i Sverige velger bransjen fortsatt å si nei. I Finland brukes begge deler.


EU tillater GMO, men Sverige sier nei

EU tillater bruk av GMO-holdig soyamel i kraftfôret, men i Sverige velger bransjen fortsatt å si nei. I Finland brukes begge deler.

Det forteller direktør Thor Kristoffersen i Denofa. Selskapet selger GMO-fritt soyamel til norsk kraftfôrindustri, men også til svensk og finsk. Hvert 25. døgn kommer det båtlaster a 30 000 tonn med GMO-frie soyabønner til selskapets anlegg i Fredrikstad. Om lag 80 prosent av dette kommer fra Brasil, som er klart størst når det gjelder å selge GMO-fri soya i større kvanta. Men også Canada og USA produserer GMO-frie soyabønner.

– Soyabønner er levende materiale som omfattes av strenge norske regler. Vi forholder oss til genteknologiloven, og norske myndigheter tillater importert soyabønner med inntil 0,9 prosent GMO-forurenset vare. Forutsetningen er at dette må være «utilsiktet eller teknisk uungåelig». I praksis går dette svært bra. Vi har svært lite kontaminasjon av GMO-holdig materiale. Omfattende kontrollprogrammer viser at vi ikke har vært over 0,1 prosent, som er svært lavt, sier Kristoffersen til Svin.

– Hva vil du si er merkostnaden ved å bruke GMO-fri soya sammenliknet med GMO-holdig?

– Prisene på soya svinger på verdens ledende råvarebørser. Men generelt vil jeg si at merprisen på GMO-frie soyabønner ligger på fem til ti prosent, sier direktør Thor Kristoffersen i Denofa.