Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Stikkord:

EU gir til de rikeste bøndene

Støtten til landbruket utgjør grovt regnet en tredjedel av EUs samlete milliardbudsjett. Og i disse dager blir fordelingen av støtten forandret.


Deler av Europaparlamentet mener at altfor mange milliarder går til få og store bønder. I forhandlingene har de kjempet for å få til et tak for hvor støtte den enkelte EU-bonde kan få.

Den danske landbruks- og matministeren støtter altså ikke dette. Den store landbruksreformen skal tre i kraft fra 1. januar 2023, og EU-parlamentet stemmer over reformen i høst.

– Det gir ingen mening å lage et tak når det er så stor forskjell på størrelsen av landbruksbedriftene, mener Mogens Jensen i følge Landbrugsavisen.

Han peker på at en dansk landbruksbedrift i gjennomsnitt har en størrelse på 68 dekar, mens tilsvarende tall for Romania er 4 hektar. Han peker på at det ikke er EU, men d de enkelte land som må treffe beslutninger om hvordan støtten skal fordeles.

EU-kommisjonen har foreslått 100 000 euro som en øvre grense, og at de pengene som overskrider taket skal gå til andre bønder i samme medlemsland. Tall fra EU-kommisjonen (2018) viser at 20 prosent av bøndene mottar cirka 80 prosent av samlet støtte. I 2020 fordeles det 445 milliarder euro i EU til landbruksstøtte.